BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza taksonomiczna rozwoju gospodarczego Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 4, 2012, s. 126-144, wykr. bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza taksonomiczna, Rozwój gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB)
Taxonomic analysis, Economic development, Gross domestic product (GDP)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Unia Europejska skupia w swojej grupie kraje o różnym poziomie życia ludności, o różnym poziomie tempa rozwoju i o zróżnicowanym, a nieraz zmiennym kierunku rozwoju gospodarczego. Stosunkowo duży dystans dzieli Polskę od innych krajów Unii Europejskiej znajdujących się na relatywnie niskim poziomie rozwoju w stosunku do przeciętnego poziomu w Unii Europejskiej. Zazwyczaj ubogie kraje przystępując do Unii Europejskiej charakteryzują się występowaniem w okresie członkostwa tzw. realnej konwergencji, to znaczy zbliżania poziomu PKB na głowę mieszkańca do œśredniej w Unii Europejskiej-15, Ponadto członkostwo oddziałuje na zwiększenie skali importu oszczędności zagranicznych, silny wzrost importu, wzrost inwestycji krajowych i zagranicznych, a tym samym wzrost dynamiki PKB. Warto zauważyć, że również członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło widoczne wyniki gospodarcze, ponieważ już w pierwszych miesiącach 2004 r. nastąpił wzrost gospodarczy. Jednym z czynników stymulujących wzrost gospodarczy był wzrost importu i eksportu, pod względem którego Polska zajęła trzydziestą pozycję w rankingu największych eksporterów œświatowych. Należy również pamiętać, że na wzrost inwestycji znaczący wpływ miały napływy œśrodków strukturalnych z Unii Europejskiej. Dodatkowo przy wejściu do Unii Europejskiej na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce wpływ miała relatywnie dobra koniunktura w gospodarce œświatowej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Przybylska-Kapuścińska W., w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2008
  2. Domaszewicz Z.: Możemy pozostać na uboczu, „Gazeta Wyborcza”, 13.04.2004 r
  3. Ferguson C.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997
  4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś œA., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989
  5. Hellwig Z., Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997
  6. Mika J., Analiza statystyczna pozycji Polski na tle Krajów Unii Europejskiej, „ŒŚląsk”, Katowice 1995
  7. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1958-2006
  8. Saisana M., Tarantola S., State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development, European Commission, Joint Research Centre, Brussels 2002
  9. Yamarone R., Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora, Helion, Gliwice, 2006
  10. Zeliaśœ A., Przestrzenno czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane 2005, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu