BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mongiało Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza współczynników efektywności uczelni publicznych
Analysis of Efficiency Coefficients of Public Universities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 420-430, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Szkolnictwo wyższe, Sektor publiczny
Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA), Higher education, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań był pomiar związków między współczynnikami efektywności uczelni publicznych a wybranymi cechami badanych uczelni. Zakres czasowy badań obejmował lata 2001-2010. Najwyższą wartość współczynnika korelacji wielorakiej odnotowano dla współczynników efektywności mierzonej modelem 2 SFA STUDENCI OGÓŁEM (SO_ SFA_M2). Najwyższe współczynniki korelacji rangowej odnotowano dla zależności efektywności mierzonej modelem 2 SFA BADANIA_DYDAKTYKA ("BAD_DYD_SFA_M2) a liczbą studentów. Najwyższe współczynniki korelacji krzywoliniowej charakteryzowały zależność między liczbą studentów a współczynnikami efektywności mierzonymi modelem SFA STUDENCI OGÓŁEM ("SO_SFA_M2"). Z analizy modeli regresji parabolicznej i hiperbolicznej wynika, że tylko duże uczelnie dają największe szanse uzyskania najwyższych współczynników efektywności.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to measure the relationship between the efficiency coefficients of public universities subordinate to the supervision of the Ministry of Science and Higher Education and investigated hallmarks of selected universities. The time range of research covered the years 2001-2010. The research in 2001-2002 included 57 universities in 59 university years 2003-2008 and 2009-2010, 58 universities. The universities which investigated the effectiveness ratios were calculated using the method of DEA and SFA method. The highest multiple correlation coefficient was observed for the measured efficiency ratios SFA model 2 TOTAL STUDENTS (SO_SFA_M2). The highest rank correlation coefficient was observed for the measured efficiency depending on the model 2 SFA RESEARCH - TEACHING ("BAD_DYD_SFA_M2") and the number of students. The highest correlation coefficients were characterized by curvilinear relationship between the number of students and the measured efficiency ratios SFA model 2 TOTAL STUDENTS ("SO_SFA_M2"). The analysis of the parabolic and hyperbolic regression models show that big universities are most likely to achieve the highest rates of efficiency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiency in data envelopment analysis, "Management Science" 1984, 30.
  2. Battese G.E., Coelli T.J., Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, "Journal of Productivity Analysis", 3, 1992.
  3. Battese G.E., Coelli T.J., A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data, "Empirical Economics" 1995, 20.
  4. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, vol. 2, issue 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu