BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Śpiewak-Szyjka Monika (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości a dochody województwa
Voivodeship Real Estate Management vs. Voivodeship Revenue
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 431-441, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Nieruchomości publiczne, Gospodarka nieruchomościami, Dochody województwa
Public real estate, Real estate economy, Voivodeship revenue
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto tematykę ekonomicznych efektów działań organów samorządu województwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Rozważania teoretyczne koncentrowały się na przedstawieniu istoty gospodarki i gospodarowania nieruchomościami oraz znaczenia nieruchomości publicznych w tworzeniu mienia województwa. W części empirycznej zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami oraz efekt czynności gospodarowania w postaci wpływów do budżetu województwa. Analizę przeprowadzono na przykładzie zasobu nieruchomości województwa zachodniopomorskiego, w oparciu o dane udostępnione przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie oraz dane statystyczne GUS. Zakres czasowy badań obejmował lata 2006-2011.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of voivodeship real estate management and its economic effects. The theoretical considerations refer to the essence of real estate economy and management and importance of public real estate in voivodeship property creation. In the empirical part forms and economic effects of real estate management were shown. The analysis was carried on the example of West Pomeranian Voivodeship in the years 2006-2011, using local government and Central Statistical Office data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 2. Horoszko M., Pęchorzewski D. (red.), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Kopyra J. (red.), Prawo nieruchomości, Poltext, Warszawa 2009.
 4. Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
 5. Nowak M., Gospodarka nieruchomościami - problemy terminologiczne, "Wycena. Wartość - Obrót - Zarządzanie nieruchomościami" 2009, nr 4.
 6. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, J. Bober i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 7. Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, PWN, Warszawa 2000.
 8. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, PWN, Warszawa 2001.
 9. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarze, PWN, Warszawa 2002.
 10. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej (DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2010, nr 102, poz. 651 ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.).
 13. Źróbek D., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu