BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Jan (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Czy koniec recesji gospodarczej w UE?
Is Europe's Recession Coming to an End?
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 6 (223), s. 6-18, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Recesja gospodarcza, Kryzys gospodarczy, Rynek pracy, Inflacja, Polityka pieniężna, Konsumpcja
Economic recession, Economic crisis, Labour market, Inflation, Monetary policy, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Gospodarka UE, po sześciu kolejnych kwartałach stagnacji, w drugim kwartale 2013 r. wykazała wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jednakże w ujęciu rocznym PKB UE w 2013 r. pozostał niezmieniony. Komisja Europejska ogłosiła niedawno prognozę przewidującą wzrost PKB UE o 1,5% w 2014 r. Ożywienie przyspieszy w 2014 r. i będzie pobudzane głównie popytem wewnętrznym, a w mniejszym stopniu popytem zewnętrznym, jak to miało miejsce dotychczas. Sytuacja ta jest wynikiem osłabienia wzrostu w niektórych krajach rozwijających się, jak Indie, Indonezja, Meksyk, Rosja i Chiny oraz aprecjacji euro, która pogarsza konkurencyjność eksportu z UE. Proces ożywienia gospodarki całej UE skrywa jednak duże różnice tempa wzrostu krajów członkowskich. Większość krajów UE wykazała wzrost już w 2013 r. Jednakże w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Włoszech, Finlandii i Czechach dodatnia zmiana dochodu nastąpi dopiero w 2014 r. Bezrobocie pozostaje nadal poważnym problemem, a udział osób bez pracy jest szczególnie wysoki w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Francji. Komisja Europejska jest świadoma, że ożywienie jest jeszcze słabe, a utrzymujące się ryzyka finansowe, ekonomiczne i polityczne mogą zaburzyć ten proces. (abstrakt oryginalny)

The EU economy, after six consecutive quarters of stagnation, recorded a positive growth in the second quarter of 2013. However, in annual terms GDP is expected to remain unchanged in the EU in 2013. The European Commission recently issued a forecast that predicts GDP in the EU to expand by 1.5% in 2014. The recovery should expand and strengthen in 2015 and be more domestic demand driven and less externally driven, as was the case previously. It is the result of weakened outlook for growth in some emerging economies like India, Indonesia, Mexico, Russia and China, and the appreciation of the euro that worsen competitiveness of the EU exports. The process of recovery of the global EU economy masks big differences in growth rates across Member States. Most EU economies experienced a positive growth already in 2013. However, Greece, Spain, Italy, the Netherlands, Portugal, Finland and the Czech Republic are forecast to reach positive growth in 2014. Unemployment is still a difficult issue with rates of jobless extremely high in Greece, Spain, Portugal, Italy and France. The EC is aware that recovery is still fragile and persisting risks of financial, economic and politic nature may undermine this tendency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "European Economic Forecast, Autumn 2013", European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; 7/2013.
 2. Unemployment statistics, Eurostat, data up to November 2013; 9 January 2014; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/index.php/Unemploymentstatistics
 3. http://www.nfia.co.uk/news/345/index.html [5.01.2014].
 4. Europejski Bank Centralny, http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html [22.01.2014].
 5. ECB, Assessing the retail interest rate pass through in the euro area in times of financial fragmentation, "Monthly Bulletin", August 2013, s. 75-91.
 6. IMF, Global Financial Stability Report, Autumn 2013, s. 54.
 7. ECB, The perceived external financing gap indicator for small and medium-sized enterprises in the euro area, "Monthly Bulletin", August 2013, ECB, s. 19-24.
 8. GUS, "Biuletyn Statystyczny", nr 11/2013, s. 34.
 9. IMF, World Economic Outlook, October 201 3, s. 41-44.
 10. WTO, Report on G-20 Trade Measures, 18.12.201 3, s. 22.
 11. http://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.pl.html
 12. Monthly Bulletin January, European Central Bank, 01-2014, s. 10.
 13. Fed shrugs off turmoil with fresh $ 10 bn taper, "Financial Times", 30 January 2014, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu