BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Łukasz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej
Utilisation of Tariff Preferences in EU Imports
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 6 (223), s. 36-50, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Handel międzynarodowy, Polityka handlowa, Powszechny System Preferencji, Polityka celna
Trade liberalization, International trade, Trade policy, Generalized System of Preference (GSP), Customs policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska stosuje rozbudowany system preferencji handlowych w imporcie z różnych grup krajów. Obejmuje on większość partnerów handlowych UE. Handel na warunkach klauzuli najwyższego uprzywilejowania (KNU) odbywa się tylko z kilkoma krajami. W artykule oceniono wykorzystanie preferencji celnych (jednostronnych i wzajemnych) w przywozie towarów do UE. Z przeprowadzonej na podstawie danych Euro-stat-Comext analizy wynikało, że w 2012 roku blisko 2/3 zewnętrznego importu UE i Polski odbywało się po zerowych stawkach celnych KNU. Import na warunkach preferencyjnych stanowił około 14% całkowitego przywozu UE i nieco ponad 11% przywozu Polski. Głównymi beneficjentami unijnego systemu preferencji (w UE i Polsce) były kraje objęte ogólnym schematem GSP (m.in. Rosja i Indie), kraje tworzące strefy wolnego handlu z UE (m.in. Szwajcaria, RPA i Meksyk), kraje posiadające unię celną z UE (m.in. Turcja), kraje EuroMed, EOG, Korea Płd. oraz kraje najmniej rozwinięte (m.in. Bangladesz). Wejście w życie umów o wolnym handlu z krajami, które dotychczas handlowały z UE na zasadzie KNU, zwiększy wartość preferencyjnych dostaw na rynek Unii. Natomiast wyeliminowanie od 2014 r. z listy beneficjentów systemu GSP dwudziestu krajów o wysokim i średniowysokim poziomie dochodu (w tym Rosji, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich) będzie działało w przeciwnym kierunku. (abstrakt oryginalny)

The European Union uses an extensive system of trade preferences in imports from different groups of countries. It covers the majority of EU trade partners. The most favoured nation (MFN) treatment regards only few countries. The paper assesses the utilisation of tariff preferences (non-mutual and mutual) in EU imports. The analysis based on the Eurostat-Comext data revealed that in 2012 nearly 2/3 of EU and Poland's imports were duty free under the provisions of the MFN. Preferential imports accounted for about 14% of total supplies to the EU and 11% of supplies to Poland. The main beneficiaries of the EU preferences trade system were GSP countries (inter alia, Russia and India), free trade area countries (inter alia, Switzerland, South Africa, Mexico), custom union countries (inter alia, Turkey), EuroMed countries, the European Economic Area, South Korea and LDC countries (inter alia, Bangladesh). Free trade agreements, which are still negotiated, will increase value of EU preferential imports, whereas the new GSP system, excluding since 2014 twenty high and middle-high income countries (including Russia, Saudi Arabia and the United Arab Emirates) from the GSP beneficiary list, will decrease the preferential imports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Kaliszuk, Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych, w: "Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą", red. E. Kaliszuk i K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2009.
  2. E. Kaliszuk, Ł. Ambroziak, Wpływ zmian w instrumentach polityki handlowej na polską gospodarkę, w tym handel zagraniczny, Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki, IBRKK, Warszawa 2007, materiał niepublikowany.
  3. E. Kaliszuk, Wspólna polityka handlowa a interesy gospodarcze Polski, w: "Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia", red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 323-369.
  4. E. Kaliszuk, Wspólna polityka handlowa UE w latach 2007-2008. Wyzwania i rozczarowania, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2007-2008. Raport roczny, red. j Kotyń-ski, IBRKK, Warszawa 2008.
  5. Komisja Europejska, EU Starts the Stabilisation and Association Agreement negotiations with Kosovo, notatka z 28.10.201 3 r., Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-938 en.htm, [20.12.2013].
  6. Komisja Europejska, The EU's bilateral trade and Investment agreements - where are we?, notatka z dn. 3.12.201 3 r., Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-1 3-1 080_en.htm, [27.12.2013].
  7. Strona internetowa Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Handlu, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/ generalised-scheme-of-preferences/, [27.12.2013].
  8. J. Piotrowski, Zmiany w unijnym systemie preferencji handlowych dla krajów rozwijających się, "Unia Europejska.pl", 2012, nr 3(214), s. 37.
  9. J. Piotrowski, System preferencji handlowych UE na lata 2009-2011, "Unia Europejska.pl", 2008, nr 5(192), s. 9.
  10. Trade Policy Review: European Union, Raport Sekretariatu Światowej Organizacji Handlu, WT/TPR/S/284, May 2013, s. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu