BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Cel przekraczania granicy uczestników handlu przygranicznego a struktura towarowa transgranicznych zakupów na pograniczu polsko-ukraińskim
The Purpose of Crossing the Border by Cross-border Traders and the Commodity Structure of Cross-border Purchasing in the Polish- Ukrainian Border Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 454-464, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Region przygraniczny
Border areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Handel przygraniczny, czyli dokonywanie zakupów bez rejestracji w dokumentach odprawy celnej, w okresie 2001-2011 dynamicznie rozwijał się na odcinku polskim wschodniej granicy Unii Europejskiej, a szczególnie intensywnie na pograniczu polsko-ukraińskim. W minionej dekadzie odnotowano wzrost odsetka przekroczeń granicy, których głównym celem były transgraniczne zakupy. Zaobserwowano zwiększanie się udziału Ukraińców w ogólnej liczbie uczestników handlu przygranicznego, przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału Polaków. Ukraińcy kupowali w Polsce głównie materiały budowlane, natomiast Polacy na Ukrainie paliwo. Na strukturę towarową handlu przygranicznego realizowanego przez Polaków największy wpływ miał czynnik ekonomiczny, w tym przede wszystkim różnice cen towarów o podobnym przeznaczeniu, natomiast w przypadku Ukraińców oddziaływały trzy czynniki: cena, braki w zaopatrzeniu na wewnętrznym rynku oraz jakość towarów.(abstrakt oryginalny)

Cross-border trade was dynamically developing in the Polish section of the eastern border of the European Union, specifically in the Polish-Ukrainian border region. During the past decade there was an increase in the proportion of border crossings which were mainly aimed at cross-border purchasing. The share of Ukrainian citizens in the total number of the participants of cross-border trade was increasing and, at the same time, the share of Polish citizens was decreasing. Ukrainians mostly bought building materials in Poland, while Poles fuel in Ukraine. We must therefore conclude that price had the greatest impact on the commodity structure of cross-border trade carried out by Poles, while in the case of Ukrainians, the price, supply shortages in the internal market and the quality of goods were the main factors affecting this structure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2010 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
  2. Bygvra S., Westlund H., Shopping behaviour in the Oresund region before and after the establishment of the fixed link between Denmark and Sweden, "GeoJournal" 2004, 61
  3. Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislawiensis 2004, no. 2603.
  4. Guo Ch., Vasquez-Parraga A.Z., Wang Y., An exploratory study of motives for Mexican nationals to shop in the US: More than meets the eye, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2006,13.
  5. Powęska H., Cross-border shopping in Poland in the early 21st century, Oeconomia ACTA no. 7, Warszawa 2008.
  6. Powęska H., Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
  7. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2010 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Rzeszów 2011.
  8. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2011 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Rzeszów 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu