BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszuk Ewa (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Znakowanie żywności modyfikowanej genetycznie - rozwiązanie problemu czy przeszkoda w podpisaniu transatlantyckiej umowy o wolnym handlu?
GMO Food Labeling - a Stepping Stone or Stumbling Block in Signing of the Transatlantic Free Trade Deal?
Źródło
Unia Europejska.pl, 2014, nr 1 (224), s. 34-47, wykr.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Żywność modyfikowana genetycznie, Handel artykułami żywnościowymi, Umowa handlowa, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji
Food health safety, Genetically modified food, Food trade, Trade agreement, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W rokowaniach w sprawie umowy o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) za szczególnie trudną kwestię uważa się problematykę organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Genetically Modified Organisms - GMO), zwłaszcza żywności transgenicznej. Przyczyną jest całkowicie odmienne podejście do kwestii inżynierii genetycznej w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, a w konsekwencji - różne systemy żywnościowe obu partnerów handlowych. W UE - żywność genetycznie modyfikowana (GM), dopuszczona do obrotu, musi być oznakowana, w USA nie ma takiego wymogu. W artykule przedstawiono przyczyny leżące u podstaw tego odmiennego podejścia oraz jego ewolucję. Następnie zbadano potencjalny wpływ zmian w podejściu do znakowania żywności GM w amerykańskim i europejskim społeczeństwie na uregulowanie tych kwestii w systemach prawnych USA i UE oraz w przyszłej umowie TTIP. W badaniu potencjalnych opcji rozwiązania problemu znakowania odwołano się do rozwiązań przyjętych w podpisanej w 2013 r. między USA i UE umowie o partnerstwie w handlu produktami ekologicznymi. (abstrakt oryginalny)

The issue of genetically modified organisms (GMOs), and especially the transgenic food, is often perceived as a stumbling block in the negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). It results from the divergent approaches toward the biotechnological engineering in the United States and the European Union, and consequently from different food systems of both trading partners. In the EU, labeling of GM food is mandatory, while in the USA - voluntary. The paper analyses changes in the approach toward labeling of GM food in the American and European societies and their possible impact on the legal systems of both partners and the prospected agreement. In the analysis of possible solutions of the problem of GMO labeling, lessons learnt from the procedures and provisions of the EU-US agreement in trade of organic products have been taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Onet, Unijne lobby rolnicze za umową handlową z USA; Kongres może opóźnić, 8.2.2014 r., http://wiadomosci.onet.pl/ swiat/unijne-lobby-rolnicze-za-umowa-handlowa-z-usa-kongres-moze-opoznic/mj2et [31.3.2014].
 2. J. Rowiński, Strefa wolnego handlu UE-USA w dziedzinie gospodarki żywnościowej. Problemy odmian genetycznie modyfikowanych, "Unia Europejska.pl", IBRKK, nr 5(222) 2013.
 3. M. Konnikova, The Psychology of Distrusting C.M.O.s, "Current Biology", Vol. 23, No 9, "The New Yorker", August 8, 2013. Vermont, H 112
 4. D. Klepper, States weigh CMO labeling, "Register-Guard", February 25, 2014, http://www.registerguard.com/rg/ business/31038636-63/labeling-states-foods-gmo-genetically.html,csp [31.3.2014].
 5. K. Lisowska, Opinia nt. projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 2547), 8.2.2010 r.
 6. A. Gąsowski, Problematyka odmian genetycznie modyfikowanych a Wspólna Polityka Rolna, "Rolniczy Magazyn Elektroniczny", 2011, maj-czerwiec, nr 49, http://rme.cbr.net.pl/archiwum/maj-czerwiec-nr-49/127-opinie/309-problematyka-odmian-genetycznie-modyfikowanych-a-wspolna-polityka-rolna.html [31.3.2014].
 7. FDA, "Statement of Policy: Foods Derived from New Plant Varieties" (the 1992 policy), VII. Guidance to Industry for Foods Derived From New Plant Varieties, Federal Register of May 29, 1992 (57 FR 22984).
 8. FDA, Guidance for Industry: Voluntary Labeling Indicating Whether Foods Have or Have Not Been Developed Using Bioengineering; Draft Guidance, 2001.
 9. P. Połanecki, Organizmy genetycznie modyfikowane: aspekty prawne i doświadczenia z procesu implementacji prawa o CMO na terytorium Polski, "Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN", nr 2/2011, s. 25-85.
 10. Zasady oznakowania w Niemczech produktów spożywczych informacją o CMO, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, 21.1.2013 r., http://www.berlin.trade.gov.pl/pl/rfnprzewodnik/article/detail,9079,Zasadyoznakowania_w_Niemczech_produktow_spozywczych_informacja_o_GMO.html, [31.3.2014].
 11. We Have the Right to Know about Our Food, May 2013, http://justlabelit.org/right-to-know/ [31.3.2014].
 12. M. Bracken, GMO Labeling: California's Proposition 37 and Federal Constitutional Implication, "The Arizona Journal of Environmental Law & Policy", October 31, 2012.
 13. H. Schultz, Market-driven approach better than laws for CMO labeling, UNPA says, 22.7.2013, http://www.nutraingredients-usa.com/Regulation/Market-driven-approach-better-than-laws-for-GMO-labeling-UNPA-says [31.3.2014].
 14. J. Dillard, AG WEB "Farm Journal", 5 Points Against GMO Labeling, 22.3.2014, http://www.agweb.com/5_Points Against GMO_Labeling_NAAJohn_Dillard/, [31.3.2014].
 15. E. Watson, FDA 'respectfully declines' judges' plea for it to determine if CMOs belong in all-natural products, 8.1.2014, http://www.foodnavigator-usa.com/Regulation/FDA-respectfully-declines-judges-plea-for-it-to-determine-if-GMOs-belong-in-all-natural-products 131.3.2014].
 16. M. Konnikova, The Psychology of Distrusting C.M.O.s, "The New Yorker", August 8, 2013.
 17. R.E. Nisbett, T.D. Wilson, The halo effect: Evidence for unconscious alteration of judgments. "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 35(4), April 1977, s. 250-256.
 18. H. Schmidt, Some Legal Aspects of the Regulations (EC) No. 834/2007 and 889/2008 on Organic Food Products, December 2008, http://www.hpslex.com/aboutorganic.html
 19. L. Kreibohm, Who's Afraid of CMOs? Understanding the Differences in the Regulation of CMOs in the United States and European Union, AICCS IssueBrief, August 2013, No 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu