BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych
The Significance of the UCITS IV Directive for the Polish Investment Funds Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 285-293, tab.
Słowa kluczowe
Dyrektywy WE, Fundusze inwestycyjne, Rynki finansowe
EC directives, Investment funds, Financial markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny potencjalnego znaczenia dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w tym wskazanie ewentualnych szans i zagrożeń dla tego rynku. W celu dokonania tejże oceny przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, bowiem obecny stan rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych może mieć wpływ na jego kształt po wdrożeniu przedmiotowej dyrektywy. (fragment tekstu)

The UCITS Directive set up a legal framework for the functioning and developing the European investment funds market for a long time. With time, it became evident that the regulations included in UCITS's directive contributed to the considerable fragmentation of the European investment funds market, which influenced the reduction of its competitiveness and effectiveness. For that reason in 2004 a considerable effort was put to change the legal framework. As a result, the new directive called UCITS IV was amended and accepted in 2009. In the present paper the attempt was made to characterize and assess the potential importance of the UCITS IV Directive for the Polish investment funds market, including the indication of possible opportunities and threats to this market. In order to effect this evaluation an overall description of the Polish investment funds market will be described, because the current state of the development of the market can affect its shape after implementing the directive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski G., Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011.
  2. Kuciński J., Rynek polskich funduszy inwestycyjnych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
  3. Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wydawnictwo Lex, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu