BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Dorota Marzena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie
Socially Responsible Investment Funds
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 307-316, rys., tab.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Społeczna odpowiedzialność, Rynki finansowe, Dobre rządzenie
Investment funds, Social Responsibility, Financial markets, Good governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów rozwoju funduszy SRI-socially responsible investment. Strategie inwestycyjne funduszy SRI powinny obejmować środowiskowe i społeczne kryteria zarządzania. Pierwsza część podkreśla ideę społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Druga część poświęcona jest analizie głównych danych z rynku funduszy SRI w Stanach Zjednoczonych i Europie.

The purpose of this article is to present the most important aspects of development of SRI Funds. Investment strategies of SRI funds should include environmental, social and good governance criteria. The first part emphasizes the idea of socially responsible investment, the second part is focused on SRI funds as one of socially responsible investment products. The next part is devoted to the main data of SRI funds market in US and Europe. That analysis used reports and researches published by such institutions as European Sustainable and Responsible Investment Forum, Social Investment Forum, EFAMA and Vigeo. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010.
  2. Hordt J., L. Renneboog, C. Zhang, Socially Responsible Investments: Methodology, Risk Exposure and Performance, Finance Woorking Paper nr 175, 2007, podaję za: W. Adamski, P. Bara􀄔ski, SRI & vice funds, [w:] Private asset & Wealth Management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk.
  3. Kwiatkowska I., SRI - odpowiedzialne inwestycje w Europie. Badanie 2008, 1.01.2008, www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl.
  4. Liebert T., Ch. Teschner, Responsible Investing: a Paradigm Shift. From Niche to Mainstream, Robeco, Booz & Company, 22.10.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu