BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Bogna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Testowanie stóp zwrotu i analiza ryzyka zmienności amerykańskich społecznie odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FI Calvert
Return and Volatility for Selected American sustainability Calvert Funds
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 317-326, rys., tab.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Strategia inwestycyjna, Stopa zwrotu, Społeczna odpowiedzialność, Analiza ryzyka finansowego
Investment funds, Investment strategy, Rate of return, Social Responsibility, Financial risk analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja największego funduszu inwestycyjnego społecznie odpowiedzialnego Calvert, działającego na rynku amerykańskim, analiza jego strategii inwestycyjnych oraz porównanie efektywności inwestycyjnej wybranych funduszy akcyjnych z benchmarkiem rynkowym (S&P500). Postawiono hipotezę, która zakłada, że stopy zwrotu oraz ryzyko amerykańskich funduszy akcyjnych Calvert nie odbiegły od średniej generowanej przez rynek. (fragment tekstu)

The subject of in-depth analysis was the effectiveness of Socially Responsible Investment. The funds analyzed (two of them) were selected from American market of Socially Responsible Funds Calvert. The measure of investment effectiveness was log of returns. Moreover, the risk was estimated by conditional variance of ROI. It was based on GARCH (1,1) model. In the paper it is assumed that ROI and the risk generated by the thematic fund are different (lower) from the market average represented by index S&P500. Therefore, American investors, while choosing from SRIs, are motivated not only by potential profit but also by awareness of social purposes for which there were created. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
  2. Kinder P. D., S. Lydenberg, A. L. Domini, Investing for good, making Money While Being Socially Responsible. New York: Happer Business 1994.
  3. Kreander N., D. Molyneaux, K. McPhail, An immanent critique of UK church ethical investment. University of Glasgow, Glasgow 2003.
  4. Mansley M., Socially Responsible Investment: A Guide for Pension Funds and Institutional Investors, Sudbury - UK, Monitor Press, 2000.
  5. Noordhoek F. K., J. Abema, R. Van Ruitenbeek, Goed Geld Gids: Duurzaam beleggen, sparen, linen en verzekern, Nooedhoek, Utrecht 1999, za: M. Jeucken, Sustainability in Finance, Banking on the Planet, Eburon Delf 2004.
  6. Sparkes R., Socially Responsible Investment - A Global Revolution. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd., 2002.
  7. Taylor N., S. Donald, Sustainable Investing, Marrying sustainability concerns with the quest for financial return for superannuation trustees, Testing the arguments against Sustainable Investing, Russell Research, August 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu