BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołosowska Bożena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych a odpowiedzialność społeczna
Recognition and Measurement of Financial Instruments and Corporate Social Responsibility
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 327-336, tab.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Wycena instrumentów finansowych, Społeczna odpowiedzialność, Regulacje prawne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial instruments, Financial instruments valuation, Social Responsibility, Legal regulations, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad ujawniania i wyceny instrumentów finansowych w świetle obowiązujących, ale nieujednoliconych regulacji prawnych. (fragment tekstu)

Measurement of market economy has introduced financial instruments commonly used as an element in the functioning of enterprises. Legal regulations are not identical in the valuation and disclosure of financial instruments developed by individuals in the annual financial reports. Therefore, the Polish and international regulations are significant by different, which does not facilitate the assessment of its financial statements to users. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C. H. Beck, Warszawa 2010.
  2. Gierusz J., Plan kont z komentarzem, Handel, Produkcja Usługi, ODDK, Gdańsk 2009.
  3. Kutera M., A. Hołda, S. T. Surdykowska, Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
  4. Mesner Z. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu