BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak-Czelej Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola domów maklerskich w realizacji funkcji mobilizacyjnej giełdowego rynku akcji
The Role of Brokerage Houses in the Mobilization Function of Stock Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 337-345, rys.
Słowa kluczowe
Dom maklerski, Rynki giełdowe, Rynek akcji
Brokerage house, Stock markets, Equity market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty mobilizującej funkcji giełdowego rynku akcji oraz roli domów maklerskich w jej skutecznej realizacji. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono działania związane z mobilizowaniem oszczędności oraz instytucjonalne uwarunkowania sprawnej realizacji tej funkcji. Część druga zawiera podstawowe charakterystyki krajowego rynku usług brokerskich oraz analizę współzależności tych zmiennych ze skłonnością do oszczędzania w gospodarce. W części trzeciej przedstawiono rozwój rynku asset management. (fragment tekstu)

The mobilization function of stock market is associated with creation of financial instruments with a relatively low-denomination, accumulation of funds from many savers and shaping of investors behaviour. Its realization depends on the efficiency of financial institutions, in particular, the brokerage houses. Brokerage activity determines the operational efficiency of stock market and thereby its mobilization function. Another channel of influence is the impact on investment conditions in stock market (e.g. liquidity, corporate governance), educational and information activities and asset management services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabryelczyk K., Firmy asset management [w:] Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009.
  2. Karaś P., Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  3. Krasuski K., Akcje znowu zapewniają zyski, "Rzeczpospolita" 29.10.2010 (na stronie www.rp.pl/artykul/384102.html).
  4. Krasuski K., Wyniki są całkiem niezłe, "Rzeczpospolita" 20.05.2010 (na stronie www.rp.pl/artykul/481963.html),.
  5. Krasuski K., Zyski wyższe niż w funduszach, "Rzeczpospolita" 04.02.2010 (na stronie www.rp.pl/artykul/428755.html),.
  6. Kulpaka P., Giełdy w gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  7. Levine R., Financial development and economic growth: views and agenda, "Journal of Economic Literature" 1997, vol. XXXV.
  8. Sirri E. R., P. Tufano, The economics of pooling [in:] The global financial system: a functional perspective, eds. D. B. Chane et al., Harvard Business School Press, Boston MA 1995, (cyt. za: Levine R., Financial development and economic growth: views and agenda, "Journal of Economic Literature" 1997, vol. XXXV).
  9. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
  10. Truszkowski J., Pośrednicy finansowi, [w:] Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu