BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji
Investment Evaluation of NewConnect Based on Liquidity and Return
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 347-358, rys., tab.
Słowa kluczowe
Finansowa ocena inwestycji, Rynek NewConnect, Stopa zwrotu akcji, Rynek kapitałowy
Financial assessment of investment, NewConnect market, Stock rate of returns, Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorka przedstawiła strukturę inwestorów na rynku alternatywnym NewConnect oraz dokonała próby oceny inwestycji na NewConnect, bazując na analizie płynności rynku oraz stóp zwrotu z akcji i indeksu NCIndex. (fragment tekstu)

The investment risk on alternative markets is higher that the risk on the main stock exchange. The issuing companies - small and medium, young, with growth potential - have either no specific or very little admission criteria as well as restricted listing and reporting requirements. The author presents and discusses the investors' structure on NewConnect. On the Polish alternative market more then 90% of turnover value has been generated by individual investors. Institutional and foreign investors have showed little interest in companies listed on NewConnect. Further on author analyses and evaluates the liquidity on NewConnect (which is comparable with liquidity on the main market) and share returns (which are lower than on the main market). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Droździel, Spółki z NewConnect: duży zysk przy dużym ryzyku, www.money.pl (z dnia 29.10.2010 r.).
  2. Chudzyńska N., P. Rosik, Duzi inwestorzy przełamują lody, Almanach rynku alternatywnego New-Connect 2010, Warszawa 2010.
  3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Fernholz F., Börse und ihre Alternativen. Eine Transaktionskostensicht, EUL Verlag, Köln 2005.
  5. M. Głuska, Płynność przede wszystkim, e-Biuletyn NewConnect 11/2010.
  6. Pastusiak R., Efektywność inwestycji na rynku NewConnect w świetle wybranych czynników, [w:] Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, Finanse,Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 29, Szczecin 2010.
  7. Stulz R., Globalization of Equity Markets and the Costs of Capital, NBER, Working Paper 1999, nr 7021.
  8. Zarzecki D., Szacowanie kosztu kapitału metodą składania, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu