BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Henryk
Tytuł
Potrzeba migracji organizacji w kierunku e-biznesu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Strategie i metodyka przekształcania organizacji w kierunku e-biznesu na podstawie technologii informacyjnej, 2006, s. 11-44, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Biznes elektroniczny, Organizacje uczące się, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
e-commerce, e-business, Learning organisations, Information and Communication Technology (ICT)
Abstrakt
Skoro uznajemy, że jednym z najważniejszych czynników sprawczych rewolucyjnego przeobrażania przedsiębiorstw jest powszechne uświadomienie rzeczywistej konieczności wprowadzenia do organizacji technologii informacyjnych (IT), zapytamy czy i jak IT wpływa na istotę przedsiębiorstw, na ich strategię, czy zmieni strukturę przedsiębiorstwa oraz istotę procesów strategicznych organizujących rozwój przedsiębiorstwa? Istotne są dalsze pytania o tendencje zmian w zarządzaniu tymi organizacjami, wypełnianiu funkcji zarządzania przez kierujących organizacjami, rolę i miejsce innych uczestników w tych -- coraz wyraźniej postrzeganych jako uczące się - organizacjach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asby R.W.: Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa 1963.
 2. Barnes S.: E-commerce and V-business. B-H, Oxford 2001.
 3. Beer M: Organization Change and Development. Santa Monica 1980.
 4. Byrne J.A., Brandt R.: The Virtual Corporation. "Business Week" z 8.02.1993 r.
 5. Choi S. et all: The Economic of Electronic Commerce. McMillan 1997.
 6. McDermott R.: Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Know Management. "HBR" 1999, July.
 7. Drucker P.: The New Organisation. "Harvard Business Review" 1998, No l-1.
 8. Drucker P.: The Next Society, A Survey of the Near Future. "The Economist" 2001, November.
 9. Gradowski W.: Komunikowanie interpersonalne. Hansa Communication. Warszawa 2001.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2002.
 11. Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. Harper Business 1994.
 12. Kisielnicki J.: Virtual organization. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 13. Kisielnicki J.: Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nauki organizacji i zarządzania, czyli rozważania nad rolą TI w kreowaniu szkoły zarządzania informacją i wiedzą. Informatyka ekonomiczna - przegląd naukowo-dydaktyczny. AE, Wrocław 2004.
 14. Koźmiński A.K.: Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy [w:] "Strategia rozwoju Polski u progu XX wieku", Komitet Prognoz Polska 200 Plus PAN, Warszawa 2001.
 15. Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 16. Plant R.: E-commerce strategy. Prentice Hall, London 2000.
 17. Sroka H.: Globalne technologie informacyjne wyzwaniem dla systemów zarządzania współczesną organizacją. Red. H. Sroka, J. Gołuchowski. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji. AE, Katowice 2000.
 18. Sroka H.: Zintegrowana strategia organizacji handlu elektronicznego. [w:] Systemy Wspomagania Organizacji. Red. H. Sroka, J. Gołuchowski. Katowice 2001.
 19. Sroka H., Olszak C.: Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. AE, Katowice 2001.
 20. Sroka H., Olszak C.: Przesłanki i kierunki integracji w systemach informatycznych zarządzania. [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Zakopane 2002.
 21. Sroka H., Pankowska M.: Systemy informatyczne organizacji wirtualnej. AE, Katowice 2002.
 22. Sroka H.: Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu. Red. H. Sroka. Katowice 2005.
 23. Sroka H.: Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu: SWO 2005. AE. Katowice 2005.
 24. Venkatraman N.: The JS Function in the Virtual Organization Conference on Information System. Amsterdam 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu