BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królik-Kołtunik Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Protective Put Hedging Strategy on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 371-381, rys., tab.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie portfela akcji, Portfel akcji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Stopa zwrotu akcji
Portfolio hedging, Equity portfolios, Warsaw Stock Exchange Index, Stock rate of returns
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie istoty strategii zabezpieczającej protective put oraz sposobu jej zastosowania z wykorzystaniem opcji na WIG20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present a protective put hedging strategy and its application using options on WIG20 listed on the Warsaw Stock Exchange. The Protective put strategy is a static and short hedge. This strategy is built by purchasing a put option for an underlying security that is already owned by the holder of the option. The negative correlation of this two assets enables hedging against risk. In the analyzed cases the protective put strategy was efficient. It protected the portfolio value during price decline and enabled participation in the price rise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegański M., A. Janc (red.), Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Akademia Ekonomiczna Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Francis J. C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, Wig-Press, Warszawa 2000.
 3. Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego cz. I, II i III, "Rynek Terminowy" 1999, nr 4, 2000, nr 1, 2000, nr 2.
 4. Jajuga K., T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Kruschwitz L., Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Krzyżykiewicz Z. (red.), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa 2006.
 7. Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2001.
 8. Mejszutowicz K., Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, GPW w Warszawie, Warszawa 2008.
 9. Reilly F. K., K. C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, cz.1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Wszeborowski T. K., Instrumenty pochodne - istota, geneza, rozwój, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 3, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu