BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność zdywersyfikowania portfela rynkowego GPW przy użyciu inwestycji w metale szlachetne
The Effectiveness of Using Precious Metals Investment to Diversify the Market Portfolio
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 383-393, rys., tab.
Słowa kluczowe
Metale szlachetne, Portfel inwestycyjny, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Giełda papierów wartościowych, Stopa zwrotu, Ryzyko inwestycyjne
Precious metals, Investment portfolio, Warsaw Stock Exchange Index, Stock market, Rate of return, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowane zostały portfele rynkowe z udziałem inwestycji w metale szlachetne. Jako reprezentant portfela rynkowego posłużył indeks WIG20. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy w odniesieniu do portfela rynkowego GPW możliwe jest uzyskanie lepszych wyników inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu inwestycji w metale. Dodatkowo poszukiwano składu tak zdywersyfikowanych portfeli. Badaniu poddane zostały konstrukcje zawierające portfel indeksu i jeden z czterech metali szlachetnych: złoto, srebro, platynę lub pallad. Na podstawie danych historycznych scharakteryzowano oczekiwaną stopę zwrotu oraz ryzyko poszczególnych struktur. Wykorzystane zostały także założenia teorii portfelowej Markowitza dla wyliczenia udziałów składników portfela o minimalnym ryzyku. Do badania wykorzystano dane rynkowe z okresu od stycznia 2008 do maja 2011. (fragment tekstu)

The article discusses the forms of precious metals investment compared to other investment alternatives. Historical quotes and rates of return of gold, silver, platinum and palladium were presented. Each of the metals was characterized in terms of risk and the correlation of rates of return on the WIG20 index. The possibilities of diversifying the market portfolio using the alternative investments was assessed. Configurations of minimum variance portfolios were proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowski K., Rynek złota i monet, [w:] Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.
  2. Mikita M., W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009.
  3. Pruchnicka-Grabias I. (red.), Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne [w:] Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. Sierakowska D., Pallad rosyjska specjalność, dostępny w Internecie: http://www.psz.pl/tekst-27939/Dorota-Sierakowska-Pallad-rosyjska-specjalnosa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu