BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puzio-Wacławik Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce
Self-employment During the Economic Slowdown in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 477-488, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia
Employment, Employment forms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samozatrudnienie stanowi alternatywną formę zatrudnienia, zaliczaną do tzw. nietypowych form świadczenia pracy. Jest to propozycja dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia lub nie są w stanie pogodzić dostępnych ofert pracy z własnymi aspiracjami zawodowymi. Jest to szczególnie atrakcyjny sposób funkcjonowania i zarobkowania w okresie gorszej koniunktury gospodarczej. W artykule przedstawiono najważniejsze uregulowania i pojęcia związane z samozatrudnieniem w Polsce, zalety i wady tej formy zatrudnienia, a także jej stan i dynamikę. Przedstawione dane statystyczne pozwoliły na analizę tego zjawiska oraz sprawdzenie, jak kształtowała się liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek w okresie spowolnienia gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Self-employment is an alternative form of employment that belongs to the socalled atypical forms of employment benefits. It is for people who are not able to find employment or are unable to accept available jobs, with their professional aspirations. This is a particularly attractive way of functioning and earning during the economic downturn. The article presents the most important rules and concepts of self-employment in Poland, the advantages and disadvantages of this form of employment, as well as the status and dynamics. The statistical data allowed for the analysis of the phenomenon and checking how developed a number of self-employed during the economic slowdown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna Polski. IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
  2. Bednarski M., Przesłanki rozwoju małych firm, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
  3. Duraj T., Prawna perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
  4. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, 16 listopada 2006 r., DzU nr 173, poz. 1808.
  5. Olszewska M., Pracujący na własny rachunek wobec ubezpieczeń społecznych, [w:] Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2007.
  6. Szanciło T., Przedsiębiorca w prawie polskim, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 3.
  7. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, 13 kwietnia 2007 r., DzU nr 89, poz. 589.
  8. www.biznas-firma.pl/Kryzys a zatrudnienie /samozatrudnienie1.html.
  9. www.biznes-firma.pl/Samozatrudnienie_kontra_prawo_pracy, 17463.html.
  10. www.biznes-firma.pl/Samozatrudnienie,16753.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu