BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowska Zdzisława (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy
Disabled, the Elderly and Youth in the Labour Market
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 221-230
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Młodzież, Rynek pracy, Osoby niepełnosprawne
Elderly people, Youth, Labour market, Disabled people
Abstrakt
Celem artykułu jest próba analizy i oceny często dramatycznej rzeczywistości, charakterystycznej dla grup najsłabszych, dotkniętych skutkami transformacji ustrojowej w Polsce. Mowa jest zatem o niepełnosprawnych, starszych wiekiem i młodych, których warunki życia, pozycja zawodowa i status społeczny będą decydowały o dalszym rozwoju naszego kraju. Te okoliczności sprawiają, że przed polityką społeczną w Polsce stają kolejne wyzwania.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyze and assess the situation of some vulnerable groups: disabled, older and youth in the Polish labour market. The presentation of reality exposes the weaknesses and shortcomings of labor market institutions, the process of education and social security in Poland. Although the current labour law prohibits all discrimination, presented groups are clearly discriminated. The young people, who are creating our economic development, are in the particularly difficult situation. The end of the article presents the trends that should be the subject of further research and serious discussion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kabaj: Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych. W: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. PAN, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2008.
 2. W. Kieżun: Patologia transformacji. Poltext, Warszawa 2012.
 3. Pułapki prywatyzacji. Red. M. Jarosz. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003.
 4. Z. Janowska: Dysfunkcje i patologie w procesie prywatyzacji. W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 5. W. Sobczyk: Przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych - potrzeby i bariery. "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" 2009, nr 11.
 6. A. Migas: Kształtowanie rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" 2008, nr 5-6.
 7. A. Nowak: Ochrona praw kobiet i niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego. "Polityka Społeczna" 2012, nr 3.
 8. T. Majewski: Jak zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" 2009, nr 10.
 9. To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badań. Red. P. Szukalski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 10. Pracownicy 45+ w naszej firmie. Program Narodów Zjednoczonych do Rozwoju (UNDP). Red. B. Urbaniak, Ł. Jarek: "Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej. "Polityka Społeczna" 2012, nr 3.
 11. J. Cewińska, M. Striker, K. Wojtaszczyk: Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Red. M. Juchnowicz. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009;
 12. M. Striker: Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia - wyniki badań empirycznych. W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu