BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Iga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sieć jako pośrednia forma koordynacji gospodarczej na przykładzie zintegowanej opieki zdrowotnej
Network as an Intermediate form of Economic Coordination on the Example of Integrated Healthcare
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 513-521, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Medycyna, Rynek
Health care, Medicine, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dyskusja na temat koordynacji sieciowej, którą można uznać za pośrednią - wobec rynku i hierarchii - formę koordynacji gospodarczej. Środowiskiem prowadzenia niniejszych rozważań jest opieka zdrowotna, w szczególności rozwiązanie określane mianem zintegrowanej opieki zdrowotnej. Artykuł składa się ze wstępu, trzech części tematycznych poświęconych poszczególnym mechanizmom adaptacyjnym w gospodarce oraz podsumowania. Metodą badawczą jest systematyczna analiza literatury przedmiotu. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to discuss the phenomena named network coordination. It can be seen as an intermediate - versus market and hierarchy - form of economic coordination. The background for the study is healthcare and one of its solutions called integrated healthcare. The paper consists of an introduction, three thematic parts devoted to particular mechanisms of economic adaptation, and a conclusion. The work has been conducted within the project financed by National Science Centre in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson C.J., Hakansson H., Johanson J., Dyadic business relationships within a business network context, "Journal of Marketing", October 1994, vol. 58.
 2. Czakon W., Koordynacja sieci - wielkoraka forma organizacji, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 3. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 4. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 5. Kowalska K., Koordynowana opieka. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 6. Lugon M., Editorial: clinical networks, "Clinical Governance Bulletin", March 2003.
 7. Meijboom B., de Haan J., Verheyen P., Networks for integrated care provision: an economic approach based on opportunism and trust, "Health Policy" 2004, vol. 69.
 8. Ouchi W.G., Markets, bureaucracies, and clans, "Administrative Science Quarterly" 1980, vol. 25.
 9. Porter M.E., Olmsted Teisberg E., Redefining Health Care. Creating Value-based Competition on Results, Harvard Business Press, Boston 2006.
 10. Powell W.W., Neither market nor hierarchy: Network forms of organization, "Research in Organizational Behavior" 1990, vol. 12.
 11. Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007.
 12. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 13. WHO European Office for Integrated Health Care Services, Integrated Care. Working Definition, WHO, Geneva 2001.
 14. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 15. Williamson O.E., Hierarchies, markets and power in the economy: An economic perspective, "Industrial and Corporative Change" 1995, vol. 4, no. 1.
 16. Williamson O.E., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, London- New York 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu