BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusielik Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Determinanty efektywności technicznej produkcji żywca wołowego w Europie i na świecie w roku 2011
Determinants of Technical Efficiency of Beef Production in Europe and in the World in 2011
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 522-533, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Produkcja mięsa, Rolnictwo, Efektywność, Efektywność techniczna
Production of meat, Agriculture, Effectiveness, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zbadano poziom efektywności technicznej produkcji żywca wołowego w 25 krajach z Europy, obu Ameryk, Azji, Australii i Afryki. Porównano różne technologie produkcji w dwóch grupach gospodarstw, tj. gospodarstw produkujących żywiec do dalszego chowu i gospodarstw produkujących żywiec na ubój. Efektywność techniczną obliczono przez wykorzystanie metod estymacji brzegowej. Jako determinanty efektywności założono zmienne modelu, których kombinacja odzwierciedlała specyfikę poszczególnych technologii. W obydwu analizowanych grupach stwierdzono, że największy wpływ miały koszty utrzymania maszyn i urządzeń oraz koszty weterynaryjne. Dodatkowo w grupie gospodarstw produkujących zwierzęta na ubój znaczenie miały również koszty pracy i ilość sprzedaży. W obydwu przypadkach stwierdzono znaczne rozbieżności między modelami parametrycznymi i nieparametrycznymi.(abstrakt oryginalny)

The article examines the level of technical efficiency of beef production in 25 countries of Europe, America, Asia, Australia and Africa. We compared different technologies of production in the two groups of households: livestock farms for further breeding and livestock farms for slaughter. Technical efficiency was calculated by using the methods of frontier estimation. As determinants of the effectiveness model variables are assumed, the combination of which reflect the specificities of the technology. In both analyzed groups, it was found that maintenance costs of machinery and equipment and veterinary costs had the greatest influence. In addition, in a group of farms producing animals for slaughter labor costs and the amount of sales were also important. In both cases, there were significant differences between the parametric and nonparametric models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P., Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, "Journal of Econometrics" 1977, 6.
  2. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiency in data envelopment analysis, "Management Science" 1984, no. 30.
  3. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, vol. 2, issue 6.
  4. Debreu G., The coefficient of recourse utilisation, "Econometrica", July 1951, no. 19 (3).
  5. Farrell M.J., The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A, 1957, no. 120(III).
  6. Färe R., Grosskopf S., Lovell A.K., Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
  7. Meeusen W., van den Broeck J., Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, "International Economic Review" 1977, 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu