BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Niezwiązkowe formy reprezentacji pracowników w polskim systemie stosunków przemysłowych
Non-trade Union Forms of Employee Representation in the Polish System of Industrial Relations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 557-568, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Stosunki przemysłowe, Związki zawodowe, Europejskie rady zakładowe, Rada pracownicza, Stosunek pracy
Industrial relations, Trade unions, European works councils, Works Councils, Legal employment relation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Związki zawodowe w Polsce stanowią podstawową formę reprezentacji interesów pracowników. Obok organizacji związkowych w przedsiębiorstwie działa jednak wiele innych form reprezentacji załogi. Zaliczyć tu można przede wszystkich rady pracowników, przedstawicielstwa w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, reprezentantów pracowników w radach nadzorczych czy przedstawicieli ad hoc powoływanych do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy z pracodawcą. Ponadto pracownicy mają prawo do uczestnictwa w formach partycypacji reprezentacyjnej także w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie niezwiązkowych form reprezentacji pracowników spotykanych w polskim systemie stosunków przemysłowych oraz określenie relacji między nimi a związkami zawodowymi. W opracowaniu została zastosowana metoda opisowa oraz analiza aktów prawnych.(abstrakt oryginalny)

Trade unions in Poland are the basic form of representation of employee interests. Apart from the trade unions, there are many other forms of representation of employees in an enterprise. First of all, one can mention employees councils, representations in cases of work health and safety, employee representatives on supervisory boards or representatives appointed ad hoc to resolve specific issues together with employers. Furthermore, employees have the right to participate in representative forms of participation also in the Community-scale enterprises. The main objective of this paper is to present the non-trade union forms of employee representation found in the Polish industrial relation system and to determine relations between these forms and trade unions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M., Profilowanie rad. Wnioski z badań nad radami pracowniczymi, "Dialog" 2010, nr 3.
 2. Dunlop J.T., Industrial Relations Systems, Holt, New York 1958.
 3. Dyrektywa Rady z 22 września 1994 r. dotycząca tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (94/45/WE).
 4. Gardawski J., Ewolucja polskich związków zawodowych, [w:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 5. Gardawski J., Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe, SGH, Warszawa 2007.
 6. Gardawski J., Związki zawodowe w badaniach z 2007 roku, [w:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 7. Gardawski J., Mrozowicki A., Czarzasty J., Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce, "Dialog" 2012, nr 3.
 8. Gilejko L., Partnerzy społeczni. Konflikty kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002.
 9. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 10. Rudolf S., Polska reprezentacja załóg pracowniczych w Europejskich Radach Zakładowych, [w:] Europejskie Rady Zakładowe. Polskie doświadczenia i perspektywy, Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk 2001.
 11. Skorupińska K., Doświadczenia Europejskich Rad Zakładowych, [w:] Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2012.
 12. Skorupińska K., Polskie przedstawicielstwo w europejskich radach zakładowych (ERZ), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 5.
 13. Skorupińska K., Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 5.
 14. Surdykowska B., Adamczyk S., Ponadnarodowe układy ramowe a rozwój stosunków przemysłowych, "Dialog" 2012, nr 3.
 15. Trappmann V., Związki zawodowe w Polsce. Aktualna sytuacja, struktura organizacyjna, wyzwania, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2012.
 16. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (DzU 2005, nr 62, poz. 551; nr 183, poz. 1538).
 17. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (DzU 2002, nr 62, poz. 556).
 18. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU 2006, nr 79, poz. 550).
 19. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU 2009, nr 97, poz. 805).
 20. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (DzU 2006 rok, nr 149, poz. 1077).
 21. Wratny J., Prawne aspekty działalności związków zawodowych, [w:] Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, red. J. Wratny, M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2010.
 22. Wratny J., Rady pracowników. Przedstawiciele pracowników powoływani ad hoc, [w:] Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, red. J. Wratny, M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2010.
 23. www. ewcbd.eu (the database on European works councils, ETUI).
 24. www.ecdb.worker-participation.eu (ETUI ECDB).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu