BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomka-Gołębiowska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Determinanty niezależności komitetu wynagrodzeń w bankach w Polsce
Determinants of Compensation Committee Independence in Banks in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 569-580, tab., bibliiogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Wynagrodzenia, Banki
Supervisory board, Remuneration, Banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pogląd, że niezależność członków komitetu rady nadzorczej ds. wynagrodzeń jest zasadnicza dla promowania interesów akcjonariuszy i innych interesariuszy banku, znalazł odzwierciedlenie w przepisach prawnych w wielu krajach w ramach wdrażania zaleceń pokryzysowych. Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, jakie czynniki determinują niezależność komitetu ds. wynagrodzeń w bankach w Polsce. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że niezależność komitetu ds. wynagrodzeń jest uzależniona od struktury własnościowej banku. Im większy pakiet akcji jest skoncentrowany w rękach akcjonariusza większościowego, tym mniejszy udział niezależnych członków. Niezależność komitetu ds. wynagrodzeń w bankach rośnie wraz ze zwiększaniem zaangażowania kapitałowego prywatnych funduszy emerytalnych oraz ze wzrostem jego rozmiarów(abstrakt oryginalny)

A view that independence of compensation committee is important to promote both shareholders as well as other stakeholder interests of a bank has been reflected in the regulation of many countries recently after the crisis of 2007-2009. The aim of the paper is to examine the determinants of the compensation committee independence in banks in Poland. Empirical results show that independence of compensation committee depends on the shareholder structure. The larger block of shares concentrated in the hands of the majority shareholder, the smaller the proportion of independent board members in the banks' compensation committee. The share of independent board members in the committee increases with the increasing stake possessed by the private pension funds and with the size of the committee.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bebchuk L., Grinstein Y., Peyer U., Lucky CEOs and lucky directors, "Journal of Finance" 2010, 65(6).
 2. Becht M., Franks J. ,Mayer C., Rossi S., Returns to Shareholder Activism Evidence from a Clinical Study of the Hermes U.K. Focus Fund, ECGI - Finance Working Paper no. 138/2006.
 3. Black B., Bhagat S., Blair M., Relational investing and firm performance, "Journal of Financial Research" 2004, 27.
 4. Boone A., Field L., Karpoff J., Raheja C., The determinants of corporate board size and composition: An empirical analysis, "Journal of Financial Economics" 2007, vol. 85.
 5. Choi J., Park S., Yoo S., The value of outside directors: Evidence from corporate governance reform in Korea, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2007, 42.
 6. Hermalin B., Weisbach M., Endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the CEO, "American Economic Review" 1998, 88.
 7. Hossain M., Cahan S., Adams M., The investment opportunity set and voluntary use of outside directors: New Zealand evidence, "Accounting and Business Research" 2000, 30 (4).
 8. Ittner C.D., Lamert R.A., Larcker D.F., The structure and performance consequences of equity grants to employees of new economy firms, "Journal of Accounting and Economics" 2003, vol. 34.
 9. Klein A., Firm performance and board committee structure, "Journal of Law and Economics" 1998, XLI.
 10. Klein A., Economic determinants of audit committee independence, "The Accounting Review" 2002, vol. 77.
 11. Lehn K., Patro S., Zhao M., Determinants of the size and structure of corporate boards: 1935-2000, "Financial Management" 2009, vol. 38.
 12. Merhebi R., Pattenden K., Swan P., Xianming Z., Australian chief executive remuneration: Pay and performance, "Accounting and Finance" 2006, 46 (3).
 13. Murphy K., Executive Compensation: Where We are, and How We Got There, [w:] Handbook of the Economics of Finance, G. Constantinides, M. Harris, R. Stulz (eds.), Elsevier Science North Holland (Forthcoming); Marshall School of Business Working Paper No. FBE 07.12, 2012.
 14. Newman H., The impact of ownership structure on the structure of compensation committees, "Journal of Business Finance & Accounting" 2000, vol. 27.
 15. Newman H., Mozes H., Does the composition of the compensation committee influence CEO compensation practices?, "Financial Management" 1999, 28.
 16. Pathan S., Strong boards, CEO power and bank risk-taking, "Journal of Banking and Finance" 2009, 33(7).
 17. Prevost A., Rao R., Hossain M., Board composition in New Zealand: An agency perspective, "Journal of Business Finance & Accounting" 2002, vol. 29.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2009, nr 33, poz. 259) § 91.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DzU 2005, nr 209, poz. 1744) § 95,9.
 20. Słomka-Gołębiowska A., Nadzór korporacyjny banków w Polsce w okresie kryzysu finansowego, [w:] P. Urbanek, Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 21. Study on Monitoring and Enforcement Practices in Corporate Governance in the Member States, European Commission, Brussels 2009.
 22. Sun J., Cahan S., The economic determinants of compensation committee quality, "Managerial Finance" 2012, vol. 38.
 23. Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 24. Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu