BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Optymalizacja wyboru oferty turystycznej przez klienta przy wykorzystaniu portalu internetowego holidaycheck
Optimization of Tourist Offer Selection by Using Internet Portal HolidayCheck
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 581-589, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Oferta turystyczna, Klient
Optimalization, Touring offer, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena turystycznego portalu internetowego holidaycheck jako źródła optymalizacji wyboru oferty turystycznej przez klientów. W artykule omówiono informacje, jakie otrzymują klienci z tego portalu internetowego. Informacje te obejmują nie tylko dane katalogowe biur podróży za daną ofertę, ale także informacje od klientów, różne zestawienia statystyczne czy własne oceny portalu. W opracowaniu dokonano także analizy czynników wpływających na wybór określonej oferty turystycznej. Autor analizuje tu czynniki o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Ostatnia część pracy poświęcona jest optymalizacji wyboru oferty turystycznej przez klienta. Autor analizuje tutaj zwłaszcza relacje między ceną a świadczeniami i warunkami oferowanymi przez usługodawców.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze and evaluate a hotel by tourist web portal as a source of tourist offer optimizing the choice of customers. The article discusses the information they receive from the web portal. This includes not only the data from the catalogs of travel agencies for the given offer, but also information from customers, various statistical reports and its own assessments of the portal. The study also analyzes the factors affecting the choice of a particular tourist offer. The author analyzes the factors, both quantitative and qualitative. The last part focuses on the optimization of the choice of a tourist offer by a customer. The author especially analyzes here the relationship between price and benefits and the conditions offered by service providers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kachniewska M. i in., Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  2. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008.
  3. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
  4. Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, GWSH, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu