BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosińska-Wit Małgorzata (Politechnika Lubelska), Gałązka Karolina (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Ocena stopnia wykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych
Assessment of the Use of Public Assistance by Companies in Lublin Voivodeship Based on Survey Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 590-601, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Pomoc regionalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Regional aid, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regionalna pomoc publiczna jest bardzo ważnym bodźcem wspierającym rozwój niewielkich przedsiębiorstw funkcjonujących przede wszystkim na lokalnym rynku. Wykorzystane przez przedsiębiorstwa wsparcie ma prowadzić do wzrostu ich konkurencyjności, wprowadzenia działań inwestycyjnych i realizacji polityki społecznej władz regionalnych. W artykule na podstawie danych statystycznych i badań ankietowych przeprowadzonych w 240 lubelskich przedsiębiorstwach przedstawiono charakter udzielonej podmiotom pomocy ze środków publicznych, stopień ich wykorzystania oraz subiektywne odczucia przedsiębiorców związane z dysponowaniem uzyskanymi środkami(abstrakt oryginalny)

Regional aid is an important stimulus to support the development of small enterprises that operate primarily on a local market. Assistance that is used by the companies has lead to their competitiveness increase, the introduction of investment and implementation of regional social policy. This article based on statistical data and surveys conducted in 240 companies in Lublin shows the character of assistance granted to operators from public funds, the extent of their use and subjective feelings of entrepreneurs associated with the disposal of received funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwińska E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw a konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, Publikacja Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, Informacja nr 713 z 2000 r.
  2. Głębocki K. (red.), Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 64-65.
  3. http://www.pomocpubliczna.com.pl/article.php?id=11.
  4. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, Warszawa 2004.
  5. Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, 2006.
  6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w roku 2011, UOKIK, Warszawa 2012.
  7. Sokołowski J., Żabiński A., Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 247, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011.
  8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2010/C 83/01.
  9. Żołnierska A., Tokaj-Krzewska A. (red.), Pomoc publiczna. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu