BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Instrumenty zagranicznego rynku terminowego w zarządzaniu ryzykiem cenowym w polskich gospodarstwach rolnych
Foreign Futures Market Instruments Used to Manage the Commodity Price Risk in the Polish Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 138-142, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty terminowe, Ryzyko cenowe, Zarządzanie ryzykiem, Agrobiznes, Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych
Fixed-period contracts, Price risk, Risk management, Agrobusiness, Arable farm, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwości wykorzystania towarowych instrumentów pochodnych zagranicznych rynków do zarządzania ryzykiem cenowym w gospodarstwach rolnych w Polsce. Za pomocą rachunku symulacyjnego przestawiono potencjalne efekty ekonomiczne uzyskane w transakcjach zabezpieczających cenę sprzeda? zawieranych na giełdzie w Budapeszcie (BSE). W konkluzji stwierdzono, że odrębność warunków ekonomicznych Polski i Węgier sprawia, że zabezpieczenie ceny polskiej produkcji rolnej w kontraktach na BSCE ma charakter spekulacyjny i nie zawsze jest efektywne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of using foreign commodity derivatives market to commodity price risk management on farms in Poland. Using simulation method presents the potential economic effects obtained in hedging transactions the sale price on the Budapest Stock Exchange (BSE). The conclusion is that the differences of the economic conditions of Polish and Hungarian are the reason that the hedging of the commodity prices of the Polish agricultural production on the futures market BSE not always is effective and has speculative character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hunek Т. 2006: Długookresowe globalne i regionalne trendy rolnictwa i wyżywienia. [w:] Perspektywy rolniczej Polski w UE -25. Wyd. Wieś Jutra. Warszawa, s. 12-17.
  2. Łąkowski H. 2010: Możliwości wykorzystania rynku terminowego giełdy w Budapeszcie do zarządzania ryzykiem cenowym na krajowym rynku pszenicy konsumpcyjnej. Praca magisterska (red. M.A. Jerzak). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  3. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie. 2006-2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu