BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Śmiglak-Krajewska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Walutowe kontrakty futures jako czynnik stabilizowania dochodów w rolniczym obrocie międzynarodowym
Currency Futures Contracts as An Income Stabilising Factor in the International Agricultural Turnover
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 143-146, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Handel międzynarodowy, Ryzyko walutowe, Kontrakty futures, Kontrakty terminowe
Agrobusiness, International trade, Currency risk, Futures contracts, Fixed-period contracts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa zawierające transakcje kupna lub sprzedaży towarów czy usług, których ceny są wyrażone w walutach obcych, narażeni są na ryzyko walutowe. Sytuacja ta dotyczy również przedsiębiorstw agrobiznesu, których działalność obejmuje towarowy obrót międzynarodowy. Celem artykułu jest ocena efektów ekonomicznych wykorzystania kontraktów terminowych jako czynnika stabilizowania dochodów i poprawy efektywności w transakcjach eksportowych, na przykładzie rynku mięsa wieprzowego. (abstrakt oryginalny)

Fluctuations in currency prices are one of the sources of risk that may influence the financial results of many corporations. Moreover, higher volatility of exchange rates may lead to a decrease in incomes for exporters and more expensive goods for importers. It follows that it is exposed to currency risk, as long as the management does not decides to hedge the positions. One of the most common currency risk management tool are contracts futures. The main aim of this article was presentation currency futures contracts as an income stabilising factor in the international agricultural turnover. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalik P., Pietrzak A. 2005: Finanse międzynarodowe - zbiór zadań. PWN, s. 139.
  2. Krawiec M. 2006: Opcje azjatyckie jako narzędzie osłony przed ryzykiem zmiany kursu walut. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 5, s. 63.
  3. Poczobud M. 2005: Przykłady efektywnych strategii zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym dla przedsiębiorstw. Rynek Terminowy, nr 1, s. 9-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu