BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kosztowe przyczyny zmian cen artykułów spożywczych
Cost Causes of Changes in Prices of Food Commodities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 147-151, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Cena produktu, Koszty produkcji, Inflacja
Foodstuffs, Product price, Production costs, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany kosztów produkcji są ważnym czynnikiem, obok zmian w popycie, wpływającym na zmiany cen produktów finalnych. Analiza oparta na funkcji regresji wykazała, iż wpływ zmian głównych kosztów produkcji artykułów spożywczych na zmiany cen tych artykułów w Polsce był niewielki. (abstrakt oryginalny)

Changes of production cots are important factors, apart from changes in demand, influencing changes of prices of products and final services. An analysis based on a regression function displayed that there was small influence of an annual gain in percentage changes of the main production costs of food commodities (changes of prices of agricultural products purchase and wages in food industry) on gains in changes of prices of these commodities in Poland. An adjusted determination coefficient for these costs was 19% whereas there was much more significant influence of gains in changes of prices of food commodities lagged by one period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2003: Makroekonomia. PWE Warszawa.
  2. Biuletyn Statystyczny 2006-2010: GUS, Warszawa.
  3. Charemza W.W., Deadman D.F. 1997: Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.
  4. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.) 2000: Ekonometria. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  5. Kołodko G.W. 1987: Polska w świecie inflacji. KiW. Warszawa.
  6. Pollok A. 2000: Inflacja w teorii ekonomii. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  7. Urban R. 2002: Wartość dodana i marże w przetwórstwie głównych produktów rolnych. IERIGŻ, Warszawa.
  8. Wojtyna A. 2000: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu