BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczak Ksenia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Plony owoców w Polsce na tle wyników wybranych krajów w latach 1995-2007
Yields of Fruit's in Poland and in Selected Countries in the Years 1995-2007
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 152-157, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Produktywność
Fruit, Production of fruits, Productivity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano analizy plonów wybranych gatunków owoców (jabłek, wiśni, truskawek i malin), mając największe znaczenie gospodarcze w Polsce, w odniesieniu do wybranych krajów zarówno Unii Europejskiej jak i krajów pozaeuropejskich. Przeprowadzone badania wykazały, że wysoką pozycję w europejskiej i światowej produkcji owoców osiągamy drogą ekstensywną, tzn. przez dużą powierzchnię i niskie plony, co w porównaniu z takimi krajami jak np. Hiszpania, Holandia, Włochy, Stany Zjednoczone i Turcja czyni nas mało konkurencyjnymi na światowym rynku owoców. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the yields of selected kinds of fruits, which have the greatest economic importance in Poland and in selected countries, both EU and non-European countries. Analyses covers yields of apples, cherries strawberries and raspberries. The study showed that the high position in European and world production of fruit is achieved by us through extensive way of production, ie, the large area and low yields, compared to countries such as Spain, Holland, Italy, the United States of America and Turkey makes us less competitive on global fruit market. One of the reasons of the low level of yields in Poland is very fragmented structure of fruit farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. FAOSTAT. www.fao.org.
  2. Juszczak K., Nosecka В., Strojewska I. 2007: Perspektywy polskiego rynku owoców i ich przetworów. www.horticentre.pl.
  3. Makosz E. 2000: Dostosowanie polskiego sadownictwa do warunków obowiązujących w Unii Europejskiej. Mat.konf. Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo AR w Lublinie, s. 89-109.
  4. Makosz E. 2004: Polskie sadownictwo po integracji z Unią Europejską. Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Wydawnictwo AR w Lublinie.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2008: GUS Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu