BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacperska Elżbieta M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Konkurencyjność polskich artykułów rolno-żywnościowych na rynkach międzynarodowych w latach 2004-2009
Competetiveness of Polish Agricultural Commodities and Foodstuffs on International Markets in 2004-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 158-164, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna, Handel zagraniczny
Foodstuffs, Competitiveness, Competitive advantage, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera analizę konkurencyjności polskiego handlu rolno-spożywczego w latach 2003-2009. Przedstawiono udział handlu rolno-spożywczego w strukturze obrotów z Polski, jego strukturę geograficzna towarową. W oparciu o zastosowane wskaźniki: przewagi względnej (RCA) i specjalizacji Grubnela i Lloyda(IG-L) została dokonana analiza kształtowania się przewag konkurencyjnych w eksporcie i imporcie rolno-spożywczym. (abstrakt oryginalny)

The work contains the analysis of Polish trade of agricultural commodities and foodstuffs in 2003-2009. The author presents the share of agricultural commodities and foodstuffs trade in the Polish turnover structure, its geographical and goods structures. The analysis of creating competitive advantage in export - import of agricultural commodities and foodstuffs has been made on the basis of relative advantage indices (RCA) and specialization indices Balassy (IBalassy) and H.G. Grubnela and Lloyda (IG-L). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2008 r. 2008: FAMU, FAPA, Warszawa.
 2. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2009 r. 2010: FAMU, FAPA, Warszawa.
 3. Balassa B. 1965: Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School of Economic Social Studies, nr 33, s. 90-124.
 4. Budzowski K. 2003: Ekonomika handlu zagranicznego. Acta Academiae Modrevianae, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 5. Greenaway D., Lloyd P., Milnre Ch. 2001: New concepts and measures of the globalization of production. Economics Letters, vol. 73, issue 1, s. 57-63.
 6. Grubel H.G., Lloyd P.J. 1971: The empirical measurement of intra-industry trade. The Economic Record, vol. 47, s. 494-517.
 7. Grubel H.G., Lloyd P.J. 1975: Intra-industry trade: the theory and measurement of intra-industry trade in differentiated products. Macmillan, London, s. 85-101.
 8. Kacperska E. 2009: Trade in agri-food products between Poland and the European Union in years 2003-2008. Agri-food system and its linkageg with global, international and domestic economies. WULSP, Warszawa, s. 59-71.
 9. Misala J. 2007: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencja gospodarki narodowej. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, s. 380.
 10. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 r., 2006: FAMU/FAPA. Warszawa.
 11. Szczepaniak I. (red.) 2009: Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej. Synteza. Seria Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 150. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu