BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota
Tytuł
Rynek używek w Polsce w latach 1995-1999
Alcoholic Beverage, Tobacco, Cafe and Tea Market in Poland During the Period 1995-1999
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (8), 2001, nr 906, s. 157-167, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Używki, Konsumpcja używek, Kawa, Herbata, Produkcja napojów alkoholowych, Rynek wyrobów tytoniowych
Substances, Consumption of stimulants, Coffee, Tea, Alcohol production, Tobacco products market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie w miarę pełnej oceny sytuacji w klasach produkcyjnych w Polsce zajmujących się produkcją lub przetwórstwem używek. Analizie poddano następujące klasy (według Europejskiej Klasyfikacji Działalności):
  15.86. Przetwórstwo kawy i herbaty
  15.91. Produkcja destylowanych napojów alkoholowych
  15.92. Produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców
  15.93. Produkcja win gronowych
  15.94. Produkcja jabłecznika i innych win owocowych
  15.96. Produkcja piwa
  16.00. Produkcja wyrobów tytoniowych.
Kryterium oceny poszczególnych klas były m.in. wartości zmiennych syntetycznych. Przy ich budowie jako zmienne cząstkowe wykorzystano dane ze sprawozdań statystycznych przedsiębiorstw FO L Wartości zmiennych syntetycznych uzyskane dla danej klasy w danym okresie wyznaczały pozycję zajmowaną przez tę klasę na tle innych klas produkcyjnych. W artykule przedstawiono również krótką charakterystykę rozpatrywanych klas z punktu widzenia wyróżniających je cech, preferencji klientów, obciążeń z tytułu podatków, obserwowanych zmian w badanym okresie. Artykuł wzbogacono danymi statystycznymi o produkcji i konsumpcji używek w Polsce w latach 1995-1999. (fragment tekstu)

In the paper the evaluation of situation in alcoholic beverage, tobacco, cafe and tea manufacturing branches in Poland has been made. The situation of different branches has been assessment by the methods of the multidimensional comparative analysis. The criterion of evaluation were values of composite indicators, which were built based on the vector of the component variables from state statistical reports. The analysis covered period from January 1995 to December 1999. The quarterly data have been used. Additionally the paper included short characteristics of individual branches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A.(1999): Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 2. Europejska Klasyfikacja Działalności. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki GUS, Warszawa.
 3. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U. (2001): The Composite Indicators as an Assessment Criterion of Manufacturing Branches in Polish Economy. "Argumenta Oeconomica" No 1(10).
 4. Słownik języka polskiego (1989). PWN, Warszawa.
 5. Strahl D. (1996): Modele zarządzania bankiem (model Triada). Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu