BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Tylman Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola funduszy unijnych w finansowaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie gmin województwa łódzkiego
The Role of EU funds in the Financing of Sustainable Development on the Example of Łódź Voivodeship Municipalities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 623-632, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Finanse lokalne, Fundusze unijne
Sustainable development, Local finance, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie priorytetowego znaczenia zrównoważonego rozwoju w rozwoju lokalnym jako tendencji uznanej zarówno w polityce światowej, jak i unijnej. Artykuł wskazuje, na przykładzie gmin województwa łódzkiego, na brak możliwości finansowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym bez wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Artykuł wskazuje również na konieczność weryfikacji założeń programów operacyjnych w związku z możliwościami finansowania zrównoważonego rozwoju.

This article points to the importance of sustainable development in global and EU policy, highlighting the priority of sustainable development for further local development. The purpose of this article is to draw attention to the impossibility of financing sustainable development policy at the local level (taking as an example municipalities in Łódź Voivodeship) without financial support from the EU funds. The purpose of this article is also to indicate the need to verify the assumptions of the operational programs that benefit local government, in connection with the opportunities of financing sustainable development needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
  2. eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm.
  3. Human Development Report 2011, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.
  5. Tylman A., Ewolucja pojęcia zrównoważonego rozwoju a finansowanie tego rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego, II Międzynarodowa Konferencja Bałtycka 2013 (przyjęty do druku).
  6. Wasylik A., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent środków z Unii Europejskiej, [w]: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  7. www.un.org/millenniumgoals.
  8. www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PolitykaOchronySrodowiskaUE/ PolitykaSpojnosci.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu