BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Gospodarka polska jako miejsce inwestycji z perspektywy wybranych państwowych funduszy majątkowych - przyczynek do badań empirycznych
Polish Economy as a Place of Investment from the Perspective of Selected Sovereign Wealth Funds - a Contribution to the Empirical Analyses
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 644-653, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Państwowy fundusz majątkowy, Inwestowanie, Gospodarka
Sovereign wealth fund, Investing, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę państwowych funduszy majątkowych. Dokonana została analiza motywów inwestowania, jakimi kierują się te podmioty, oraz przedstawione zostały kryteria wyboru docelowych krajów inwestycji. Ponadto podjęto próbę empirycznej analizy atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki polskiej na tle pozostałych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wnioski uzyskane na podstawie analizy empirycznej wskaźników podobieństwa gospodarek wskazują, że Polska, biorąc pod uwagę motyw dywersyfikacji, nie jawi się jako szczególnie atrakcyjne miejsce inwestycji ze strony trzech wybranych funduszy inwestycyjnych. Na tle pozostałych krajów regionu relatywnie najlepiej gospodarka polska wypada z punktu widzenia inwestycji chińskich funduszy majątkowych. Skłaniać to może do głębszego zastanowienia nad zasadnością aktywnego zabiegania o inwestycje chińskich funduszy majątkowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the problem of selecting target countries for asset allocation of sovereign wealth funds. The paper analyzes the attractiveness of Polish economy as a place of investment from selected sovereign wealth funds compared to other countries from the region. Based on similarity ratios between the home and the recipient country of SWF investment, the paper finds that Poland is not a priority place of investment for funds from Kazakhstan, Norway and China. The empirical findings also suggest that Polish economy seems to be more attractive for Chinese sovereign wealth funds than Romania, Czech and Hungary, which is consistent with previous research on the issue. The article points out that there are other than hedging industry risk motives of investment. In conclusions, the author recommends to include a broader range of factors into the further analyses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berstein S., Lerner J., Schoar A., The investment strategies of sovereign wealth funds, "Harvard Business School Finance Working Paper" no. 09-112, 2009.
 2. Castelli M., Scacciavillani F., The New Economics of Sovereign Wealth Funds, Wiley Finance, 2012.
 3. Dyck A., Morse A., Sovereign wealth funds portfolio, "Rotman School of Management Working Paper" no. 179850, 2011.
 4. Gilson R.J., Milhaupt C.J., Sovereign wealth funds and corporate governance: A minimalist response to the new mercantilism, "Stanford Law Review" 2008, vol. 60.
 5. Hatton K.J., Pistor K., Maximizing autonomy in the shadow of great powers: The political economy of sovereign wealth funds, "Columbia Journal of Transnational Law" 2012, vol. 50, no. 1.
 6. http://unstats.un.org/unsd/databases.htm (11.02.2013).
 7. http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/holdings-and-voting/ (18.02.2013).
 8. http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (25.02.2013).
 9. Lam R., Rossi M., Sovereign wealth funds - investing strategies and financial distress, "Journal of Derivatives & Hedge Funds" 2010, vol. 15, no. 4.
 10. Markowitz H., Portfolio selection, "The Journal of Finance" 1952, vol. 7, no. 1.
 11. Nie G., Yang H., Wang Y., Chen W., Yu J., Decision support for target country selection of future generation sovereign wealth funds: Hedging the country industry risk, "Procedia Computer Science" 2012, 1.
 12. Quadrio Curzio A., Miceli V., Sovereign Wealth Funds. A Complete Guide to State-owned Investment Funds, Harriman House, 2010.
 13. Rozanov E., Who holds the wealth of nations?, "Central Banking Journal" 2005, vol. XV, no. 4,
 14. Urban D., Macroeconomic considerations and motives of sovereign wealth funds activity, "Contemporary Economics" 2011, vol. 5, Issue 2.
 15. Urban D., The role of sovereign wealth funds in global management of excess foreign exchange reserves, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", vol. 14, no. 2, Łódź University Press, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu