BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wigier Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna przetwórstwa spożywczego w Polsce w okresie członkostwa w UE - stan i perspektywy
Food Processing in Poland in the Times of EU Membership - Condition and Perspective
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 688-699, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze, Ekonomia, Finanse, Polityka rolna
Agricultural and food processing, Economics, Finance, Agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski przemysł spożywczy rozwija się szybko, wykazuje dużą odporność na zjawiska kryzysowe, a jego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest dobra. Wpływa na to rosnący eksport oraz duży popyt na rynku wewnętrznym. Międzynarodowa konkurencyjność polskich producentów żywności jest wysoka dzięki modernizacji sektora w oparciu o krajowe i zagraniczne środki finansowe. Polscy producenci konkurują na rynkach ceną oraz jakością, znacznie rzadziej innowacyjnością produktów. W okresie 2014-2020 przemysł spożywczy prawdopodobnie po raz ostatni będzie miał możliwość skorzystania ze środków pomocy publicznej UE. Celem niniejszego opracowania jest krótkie przedstawienie najważniejszych procesów i zmian strukturalnych, jakie zaszły w polskim przemyśle spożywczym w zakresie produkcji, inwestycji, handlu zagranicznego, analiza roli, jaką odegrały w tych przekształceniach fundusze publiczne oraz wskazanie kierunków rozwoju sektora.(abstrakt oryginalny)

Polish food industry is growing fast, it shows high resistance to the phenomenon of the crisis, and its economic and financial situation is good. Such a situation can be explained by rising export and high demand on the internal market. International competitiveness of Polish food producers is high thanks to domestic and foreign funds. Polish producers are competing on the market with price and quality, more rarely with innovative products. Probably Polish food industry will be able to benefit from the EU aid funds for the last time in the period 2014-2020. The aim of this paper is a brief presentation of the most important processes and structural changes that have taken place in the Polish food industry in terms of production, investment and foreign trade as well as the analysis of the role played by public funds in these transformations and the presentation of the sector development directions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Chechelski P., Uwarunkowania globalne rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich, [w:] M. Wigier (red.), Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
  2. Drożdż J., Rozwój produkcji przemysłu spożywczego, [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), Raport nr 4 PW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  3. Rowiński J., Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich, [w:] A. Kowalski (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza), Raport PW nr 184, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
  4. Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności [1], Raport PW nr 25, IERiGŻ-PIB Warszawa 2011.
  5. Szczepaniak I., Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego, [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), Raport nr 4 PW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  6. Urban R., Przemysł spożywczy, [w:] A. Kowalski (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku (i w latach kolejnych), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005-2012.
  7. Wigier M., Efekty WPR w odniesieniu do przemysłu spożywczego, [w:] M. Wigier (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  8. Wigier M., Efekty realizacji WPR w Polsce - doświadczenia i wyzwania w perspektywie do 2020 roku, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu