BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Edward (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Efekty skali w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
Economies of Scale in the Operation of Local Government Units on the Example of Communities of Western Pomerania
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 700-709, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Gmina, Samorząd terytorialny, Efekt skali, Efektywność
District, Local government, Economy of scale, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka optymalnej wielkości jednostek samorządu terytorialnego jest ważnym obszarem badań. Analiza porównawcza z innymi krajami Unii Europejskiej oraz liczne prace teoretyczne w tym zakresie nie rozstrzygają jednoznacznie przewagi bardzo małych lub dużych jednostek dla efektywności funkcjonowania. W pracy zastosowano model zaproponowany przez P. Swianiewicza i M. Herbsta, oparty na syntetycznym wskaźniku efektywności1. Wyodrębniono w nim trzy podstawowe czynniki determinujące efektywność: potencjał ekonomiczny, zdolność do wykonywania usług publicznych i demokrację lokalną. W wyniku obliczeń otrzymano interesujące rezultaty dotyczące optymalizacji wielkości JST w zależności od wybranej preferencji w gminach województwa zachodniopomorskiego. Można wnioskować, iż optymalna wielkość gminy mieści się w interwale od 22,5 tys. do 30 tys. mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

The issue of the optimal size of local government is an important area of research. A comparative analysis with other countries in the European Union does not equivocally resolve the major advantages of small municipalities. In the paper the model of P. Swiniewicz and M. Herbst synthetic indicator based on the efficiency of subdivision is used. Three main factors were distinguished in it: economic potential, ability to perform public services and local democracy. As a result of the calculations interesting results in the optimalization of the size of local government units were obtained, depending on the selected profile. It can be concluded that the optimal size of the community is in the range 22 500 - 30 000 inhabitants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Arsen Ch.A., Municipal size and democracy: A critical analysis of the argument of proximity on the case of Denmark, "Scandinavian Political Studies" 2002, vol. 25, no. 4.
 2. Bours A., Management Tiers, Size and Amalgamations of Local Government, [w:] Local Government in the New Europe, ed. R.J. Benett, Belhaven Press, London-New York 2003.
 3. Dahl R., Tufle E.R., Power and Community Structure: Who Governs, Where and When?, [w:] Community Politics: A Behavioral Approach, ed. R.L. Linebry, The Free Press, New York 2001.
 4. Kaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reform w krajach europejskich,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 5. Keatling M., Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choince, [w:] Teories of Urban Politics, ed. H. Wolman, London-New Dehli 1995.
 6. King D.S., Fiscal Tiers: Economic of Multi-level Government, Allen&Unwin, 1984.
 7. Page E., Goldsmith M., Central and Local Government Relations, Sage, London 1997.
 8. Peterson P., City Limits, University of Chicago Press, Chicago 1981.
 9. Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, Studia i Prace nr 2 (10), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 10. Swianiewicz P., Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 7-8.
 11. Swianiewicz P., Życzliwa obojętność: władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej, Local Government Initiative - Open Society Institute, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 12. Swianiewicz P., Herbst M., Korzyści i niekorzyści skali w działaniach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3.
 13. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu