BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Diagnoza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki
Diagnosis of the Innovation Level of Polish Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 721-732, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Innowacje, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Innovations, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla krajów Unii Europejskiej droga dojścia do gospodarki opartej na wiedzy jest uwarunkowana zwiększeniem innowacyjności ich gospodarek. Innowacje i innowacyjność są głównymi nośnikami konkurencyjności i mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia dobrobytu w długim okresie. Często bodźce czysto rynkowe są zbyt słabe, aby gospodarka osiągnęła optymalny poziom zaangażowania zasobów w działalność innowacyjną, stąd konieczna jest interwencja publiczna obejmująca np. zwiększenie nakładów finansowych na B+R, wdrażanie nowych rozwiązań, budowę nowych i poprawę funkcjonowania istniejących instytucji wpływających na innowacyjność gospodarki. Celem artykułu jest próba oceny obecnego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz przedstawienie Polski pod tym względem na tle gospodarek unijnych(abstrakt oryginalny)

For the European Union countries the way to reach knowledge-based economy is conditioned by an increase in innovation in their economies. Innovation is the main carriers of competitiveness and is essential for economic growth and wealth creation in the long term. Purely market-based incentives are often too weak to reach the optimal level of management commitment to innovation resources, hence public intervention is needed, e.g. including more funding for R&D, the implementation of new solutions, building new and improving the functioning of existing institutions that affect the innovation economy. This article aims to answer the question, what is the current level of innovativeness of the Polish economy, and how Poland in this respect can be compared to the EU economies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 2. DeCenzo D.A., Robbins S.P., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., The age of social transformation, "The Atlantic Monthly", November 1994.
 4. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 6. Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2004.
 7. Innovation Union Scoreboard 2012, Komisja Europejska, Bruksela 2012.
 8. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, www.mg.gov.pl.
 9. Kotler Ph., Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 10. Kotowicz-Jawor J., Syntetyczna charakterystyka funkcjonowania mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju w rozwiniętej gospodarce rynkowej, IRISS, seria "Raporty" 1997.
 11. Kwieciński L., Moszkowicz K., Sroka J., Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 12. Linder J.C., Jarvenpaa S., Davenport T.H., Toward an Innovation Sourcing Strategy, "Harvard Business Reiew" 44 (4)/2003.
 13. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
 14. Nauka i Technika w 2011 r., GUS 2012.
 15. Nowacki R., Staniewski M.W. (red.), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010.
 16. Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing & Eurostat, Paris 2005.
 17. OECD, The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom? Paris 1999.
 18. Polityka innowacyjna w Polsce do 2006 roku jako jeden z czynników poprawy konkurencyjności gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu