BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe
Currency Futures in Hedging Currency Risk
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 433-443, rys., tab.
Słowa kluczowe
Kontrakty futures, Ryzyko walutowe, Hedging, Strategia zarządzania
Futures contracts, Currency risk, Hedging, Management strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę ryzyka walutowego. Przedstawiono podstawowe strategie oraz możliwości wykorzystania kontraktów terminowych w celu ograniczania ryzyka walutowego.

The article concentrates on hedging of currency positions by companies. The aim of this paper is to present the possibilities of using futures to hedge currency risk. The availability of the instrument, due to its exchange trading, and its low cost are the main advantages of hedging with futures. The main disadvantage, however, is its low elasticity resulting from standardization. Another downside is the limit of the potential profits, which is characteristic of symmetrical instruments. As a result, companies prefer to hedge with OTC derivatives, especially with forwards and currency options. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wyd. WIG-Press, Warszawa 1999.
  3. Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2001.
  4. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
  5. Szyszko L., Finanse przedsiąbiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
  6. Tymoczko I., Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, "Bank i Kredyt" 2009, nr 3.
  7. Wawrzyniak P., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  8. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu