BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Produkt turystyczny w opinii turystów odwiedzających gminę Wołomin
Tourist Product in the Opinion of Tourists Visiting the Wołomin Municipality
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 165-170, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka turystyczna, Atrakcyjność turystyczna, Produkt turystyczny, Rozwój turystyki
Touristic economy, Touristic attractiveness, Tourist product, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Wołomin
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena procesu tworzenia produktu turystycznego w regionie na przykładzie case study gminy Wołomin oraz opinii turystów odwiedzających gminę. Opisano atrakcyjność turystyczną danego obszaru oraz formy popularyzowania walorów przyrodniczo-kulturowych wśród turystów. Gospodarka turystyczna postrzegana jest interdyscyplinarnie w powiązaniu z rozwojem dóbr kultury i instytucji infrastruktury kulturowej, gospodarką przestrzenną, zachowaniem walorów środowiska przyrodniczego oraz rozwojem obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to evaluate a process of a tourist product's creation on the example of the case study of the Wołomin municipality and opinions of tourists visiting this municipality. There were described tourist attractiveness of this area as well as forms of popularization of natural and cultural advantages among tourists. Tourist economy is perceived in an interdisciplinary way in connection with development of culture heritage and institutions of cultural infrastructure, spatial economy, preservation of natural environment and rural areas development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (red.) 2007: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym. Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Bank danych regionalnych, www.stat.gov.pl, 2010.
 3. Gołembski G. (red.) 2002: Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 4. Gralak K., Długokęcka M. 2004: Miejsce i rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. [w:] Turystyka w rozwoju lokalnym (red. I. Sikorska-Wolak). Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. Grabowski G., Majewska I. 2009: Lokalna strategia zrównoważonego rozwoju turystyki i sportu w gminie Wołomin na lata 2009-2015. Cz. I. Raport z diagnozy. Cz. II. Koncepcja rozwoju. Wołomin.
 6. Gurgul E. (red.) 2005: Agroturystyka jako element rozwoju i promocji regionu. Wyd. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 7. Gutkowska K. (red.) 2008: Społeczno-Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. Wyd. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego SGGW, Warszawa.
 8. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. 2002: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kozłowski S. 2002: Ekorozwój: wyzwanie XXI wieku. PWN, Warszawa.
 10. Mazurkiewicz L. 2002: Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. PWE. Warszawa.
 11. Olszewski P. 2010: Produkt turystyczny Powiatu Wołomińskiego. Praca magisterska napisana w Katedrze Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu SGGW, Warszawa.
 12. Pawlicz A. 2008: Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Difin, Warszawa.
 13. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013 (aktualizacja) Załącznik do Uchwały Nr XVII-119/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 roku. Starostwo Powiatowe w Wołominie.
 14. Walczak R. 2007: Prawo Turystyczne. Wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Pułtusk.
 15. Wiatrak A.P. 2004: Zagadnienia kształtowania produktu turystycznego. [w:] Turystyka w rozwoju lokalnym (red. I. Sikorska-Wolak). Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu