BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierczyńska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Preferencje w konsumpcji owoców i warzyw i na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Preferences in Fruits and Vegetables Consumption on the Example of Students of Life Science University in Poznan
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 171-175, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Preferencje konsumenta, Owoce, Warzywa
Consumption, Consumer preferences, Fruit, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono preferencje w konsumpcji owoców i warzyw, określając ulubione warzywa, owoce całoroczne i sezonowe, a także wskazując ważność określonych cech przy wyborze owoców i warzyw do spożycia. Do analizy wykorzystano 265 ankiet, spośród których 139 ankietowanych studiowało na kierunku Ekonomia, a 126 - Ogrodnictwo. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to present and analyze the preferences in the fruits and vegetables consumption by indicating at maximum 5 the most favorable fruits (available all year round and seasonal) and vegetables. Furthermore there were pointed out the importance of the specified factors for selection the fruits and vegetables. The data come from 256 questionnaires collected among Life Science University's students of two departments: Economics (139 persons) and Horticultural (126). The most preferred fruits available all year round were: bananas (83% indications), apples (80%), grapes (63%), oranges (60%) and mandarins (53%). The most favorable seasonal fruits were: strawberries (90%), sweet cherries (77%), raspberries (70%), pears (55%) and plums (49%). The most preferred vegetables were: tomatoes (82%), potatoes (54%), carrots (49%) and cucumbers (47%). The most important factors for fruits were taste and then the freshness and health value, but for vegetables the most important were freshness and then taste and health value. Unimportant factor for selection both the fruits and vegetables was fashion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babicz-Zielińska E. 1999: Preference and consumption of vegetable and fruit among schoolchildren. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 8/49, nr 1, s. 109-116.
  2. Babicz-Zielińska E., Zagórska A. 1998: Factors affecting the preferences for vegetables and fruits. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 7/48. nr 4, s. 755-762.
  3. Czarnocińska J., Babicz-Zielińska E., Wądołowska L., Przysławski J., Schlegel-Zawadzka M. 2003: Porównanie ważności czynników wyboru warzyw i owoców spożywanych przez osoby dorosłe o różnym statusie zatrudnienia. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXX, nr 1/2, s. 319-323.
  4. Czernyszewicz E. 2005: Badania marketingowe zakupów jabłek w Lublinie. XXV Międzynarodowe Seminarium Sadownicze. Limanowa, s. 91-97.
  5. Kaźmierczak R., Świetlikowska K. 2006: Znaczenie i wpływ różnych czynników, w tym pochodzenia z produkcji ekologicznej, na zakup i spożycie owoców i warzyw w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Journal Research and Applications in Agricurtural Engineering, vol. 5(2), s. 74-81.
  6. Kierczyńska S. 2005: Konsumpcja owoców na tle ich produkcji w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 8, Warszawa-Poznań, s.108-113.
  7. Kowrygo В., Sawicka В., Świstak E. 1997: Zmiany w spożyciu owoców i warzyw w Polsce w latach 90. Żywność. Technologia. Jakość, 3(12), s. 61-69.
  8. Rynek owoców i warzyw. Raporty rynkowe. 2009: IERiGŻ, Wraszawa, nr 35, s. 21.
  9. Sobkowiak J. 2009: Preferencje konsumentów owoców i warzyw na przykładzie studentów. Praca magisterska. WES UP w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu