BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Śliczna Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju systemu dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej
Development of Organic Food Distribution System in Poland at the Background of Situation in the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 183-189, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna, Rolnictwo zrównoważone, Produkty ekologiczne, Dystrybucja produktu
Ecological agriculture, Organic food, Sustainable agriculture, Ecological product, Product distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W wyniku akcesji do UE poprawiły się warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, jednak istotnym czynnikiem tego procesu jest również system dystrybucji. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych uwarunkowań kształtowania się tego systemu na tle tendencji obserwowanych na rynku żywności ekologicznej. Opisano trendy wzrostowe, dotyczące rynku w UE i w Polsce oraz scharakteryzowano zmiany systemu dystrybucji produktów ekologicznych. W wyniku analizy popytu, podaży i systemu dystrybucji stwierdzono, że występują sprzyjające perspektywy dla rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. Aby to nastąpiło potrzebny jest postęp w zakresie funkcjonowania systemu dystrybucji, który w chwili obecnej może być czynnikiem ograniczającym. Na podstawie wyników badań, można stwierdzić, że najbardziej pożądanym kierunkiem jest zwiększenie ilości sklepów specjalistycznych. (abstrakt oryginalny)

The conditions for organic farming development in Poland improved as a result of Poland's EU accession. The crucial factor of the process is distribution system. Consequently, the Paper's goal is to identify the most important determinants influencing evolution of the system at the background of tendencies observed in organic food markets. The article was divided into four parts. In the first two parts, the trends of market growth in EU and Poland were described. In the next two parts the changes of distribution systems were characterized - analogically in UE and in Poland. As a result of demand-side and supply-side analysis coming along with characteristic of distribution system, it was stated that there were favorable perspectives for organic market development in Poland. In order to make it happen, there is a need of distribution system progress - presently, it is the market evolution barrier. Taking into account the research results it can be found that the most desirable direction is the increase of specialist shops number. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dimitri C., Oberholtzer L. 2005: Market-led Versus government-facilitated growth, development of the U.S. I and EU Organic Agricultural Sectors. USDA Electronic outlook report from the economic research service. www.ers.usda.gov/publications/wrs0505/, 24.04.2010.
 2. Fiedor В. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. 2002: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. С. H. Beck, Warszawa, s. 170-195.
 3. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). FIBL, SOL, Nurnberg Messe, s. 5-12.
 4. Kociszewski K. 2010: Potencjał rozwoju rolniczej produkcji ekologicznej jako czynnik zrównoważonego rozwoju w świetle badań ankietowych na Dolnym Śląsku. [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian (red. S. Sokołowska, A. Bisagi). Uniwersytet Opolski. Opole (w druku).
 5. Łuczka-Bakuła W. 2007: Rynek żywności ekologicznej. PWE, Warszawa, s. 98-118.
 6. Porównanie liczby zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym zgłoszonych w pierwszym półroczu 2005, 2006 i 2007 roku. 2007: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, s. 1-5.
 7. Producenci ekologiczni w 2009 roku. 2010: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, s. 1-3.
 8. Rohner-Thielen E. 2010: Area under organic farming increased by 7.4% between 2007 and 2008 in the EU-27. Eurostat statistics in focus 10/2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/da-tabase, 27.04.2010.
 9. Rozporządzenie Rady EWG 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych. OJ L 198, 22/07/1991 P.0001-0015.
 10. Schaack D. 2008: Organic area and sales in Europe. BioFach Nuremberg, s. 1-8.
 11. Soil association. Organic market report 2010: www.soilassociation.org/Businesses/Marketinformation/tabid/116/ default.aspx, 27.04.2010.
 12. Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce 2007-2008. 2009: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, s. 10-13.
 13. Żakowska-Biemans S. 2007: Obrót produktów rolnictwa ekologicznego sprzedaż bezpośrednia - elementy marketingu (oferta, struktura sprzedaży, charakterystyka rynków, oczekiwania konsumentów, organizacje producentów). [w:] Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne. Materiały szkoleniowe dla doradców i liderów opinii (uzupełnienie). CDR Brwinów, s. 23-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu