BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matlegiewicz Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola turystyki w integracji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Role of Tourism in Integration and Social Rehabilitation of People with Disability
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 205-209, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Infrastruktura turystyczna, Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja niepełnosprawnych
Tourism, Tourism infrastructure, Disabled people, Rehabilitation of disabled persons
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, obejmującym część, bądź całość życia człowieka i zmieniającą jego szanse na samorealizację w społeczeństwie. Przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej człowieka niepełnosprawnego jest trudne i nie zawsze możliwe. Pomoc w rehabilitacji i wsparcie psychiczne osoby niepełnosprawnej jest obowiązkiem społeczeństwa. Uprawianie turystyki przez osoby niepełnosprawne jest jedną z dróg terapii i rehabilitacji. Istnieje konieczność dostosowania infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

Disability is a multifaceted phenomenon spanning over a part or the entire life of human being therefore changing their chance of self-realization in society. Regaining physical and psychological ability of a disabled person is rather difficult and not always possible. Assistance in rehabilitation and psychological support remains a duty of the society. Taking part in tourist is one of the ways of the therapy and rehabilitation. There is a need to adjust tourist infrastructure in order to meet needs of disabled people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartnikowska U., Żyła A. 2007: Integracja społeczna - blask i cienie. [w:] Żyjąc z niepełnosprawnością - przeszłość, teraźniejszość przyszłość. Wyd. Edukacyjne "Akapit", Toruń, s. 87.
  2. Bieganowska A. 2005: Teoretyczny kontekst roli turystyki osób niepełnosprawnych w procesie kształtowania postaw społecznych. Międzynarodowa Konferencja osób niepełnosprawnych. Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych - bez granic i barier. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 8.
  3. Guranowski A. 2008a: Perspektywy osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomicznych. [w:] Modelowa forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zakład aktywności zawodowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, s. 10.
  4. Guranowski A. 2008b: Perspektywy osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. BAEL GUS. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
  5. Narodowa Strategia Spójności wydana przez Radę Ministrów z dnia 29 listopada 2006 pod nazwą Kierunki Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013.
  6. Narodowy Spis Powszechny. 2002: GUS, Warszawa.
  7. Oficjalne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie turystyki niepełnosprawnych. www.idn.org.pl/kurier/Doda-tek_Europejski/kurier-dodatek_04.htm], 04.2010.
  8. Ustawa z dnia 27 stycznia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Orzekanie o niepełnosprawności z 2008 r. Dz. U. rozdz. 2. nr 14, poz. 92, art. 3.1.
  9. www.beta.mg.gov.pl, 04.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu