BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Praca w gospodarce postindustrialnej - zatrudnienie w sektorze usług w polsce
Work in Post-Industrial Economy - Employment in Services in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 249-258, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Sektor usług, Gospodarka, Zatrudnienie, Praca
Services sector, Economy, Employment, Labour
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian postrzegania pracy w procesie rozwoju cywilizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian poziomu zatrudnienia w sektorze usług w Polsce w latach 2004-2011 i porównanie ich dynamiki z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, które razem z Polską przystępowały do Unii Europejskiej w 2004 roku.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the changes in the perception of the work during the process of civilization, with particular emphasis on changes in the level of employment in the service sector in Poland during 2004-2011 and compare their dynamics with the countries of Central and Eastern Europe, which together joined the European Union in 2004. Reducing disparities in this area between Poland and other countries of Central and Eastern Europe, but especially the EU-27 require an intensive development of the knowledge economy, using UE funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szczepański: Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy. W: Jak pracuje człowiek. Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów. Red. B. Biegeleisen-Żelazowski. Warszawa1961, s. 171.
  2. A. Malina: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 17.
  3. . S.M. Szukalski: Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 4-5, s. 48.
  4. A. Skórska: Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Euroejskiej. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 43-48.
  5. A. Karpiński: Przyszłość rynku pracy w Polsce. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2006, s. 89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu