BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Joanna
Tytuł
Różnice w bilansowym ujęciu finansowych instrumentów pochodnych według niemieckich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF)
Differences in Recognition of Derivative Instruments in the Financial Statements under German Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IFRS)
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 30-43, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Instrumenty pochodne, Instrumenty finansowe, Sprawozdanie finansowe, Bilans przedsiębiorstwa
International Financial Reporting Standard, Derivatives, Financial instruments, Financial statements, Enterprise’s balance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój rynku finansowego nie znalazł dostatecznego odzwierciedlenia w standardach rachunkowości. Bilansowe ujęcie pochodnych instrumentów finansowych sprawiało i nadal sprawia wiele problemów. Kwestie rachunkowe czy też aspekty prawnopodatkowe związane z derywatami są przedmiotem intensywnych dyskusji we wszystkich krajach. Wynika to z braku dostatecznych regulacji lub kontrowersyjnych rozwiązań w tym zakresie.Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych zasad bilansowego ujęcia finansowych instrumentów pochodnych według niemieckich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), ze szczególnym uwzględnieniem występujących między nimi różnic. (fragment tekstu)

With the globalisation of markets many companies face increasing challenges in controlling risks to which they are exposed. This changing environment has been the impetus for a constant stream of innovative and complex financial products. The use of derivative instruments has become a common practice for many entities of all sizes and throughout industries. The purpose of this article is to present derivative instruments accounting principles under German rules and International Financial Reporting Standards and to outline the main differences between these two accounting systems. The impact of the existing differences on the profit and loss account is enormous and lead to the lack of clearness and comparability of the financial statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualności MSSF - Informacje o działaniach podejmowanych przez IASB, PWC, 2003.
 2. Bertach A., Kapitalmarktorientierte Rechnunslegung, 2003.
 3. Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Währungs- und Zinsbereich auf der Grundlage des HGB, Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung, Der Betrieb, 1997.
 4. Bilanzierung von Optionsgeschäften, Wirtschaftsprüfung 1995, nr 2.
 5. Bohl W., Schlüter J., Riese J., Becksches IFRS-Handbuch, C.H. Beck, München 2004.
 6. Coenenberg A.G., Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Verlag Moderne Industrie, 2000.
 7. Dombek M., Wirtschaftsprüfung 2002.
 8. Edwardes W., Key Financial Instruments, Pearson Education Ltd., London 2000.
 9. International GAAP 2005, Ernst&Young LLP.
 10. Herzig N., Mauritz P., Micro-Hedges, Macro-Hedges und Portfolio-Hedges für derivative Finanzinstrumente: Kompatibel mit dem deutschen Bilanzrecht? Wirtschaftsprüfung 1997, nr 5.
 11. Hillmer H.J., IFRS in Rechnungswesen und Controlling, Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 2005, nr 12.
 12. IDW RS HFA 4, Wirtschaftsprüfung, 2000.
 13. Financial Instruments Accounting. International Financial Reporting Standards, KPMG IFRG Limited, 2006.
 14. Krumnow A., Sprißler Ch., Rechnungslegung der Kreditinstitute - Kommentar zum Bankbi- lanzrichtlinie-Gesetz, Stuttgart 2004.
 15. Löw E., Verlustfreie Bewertung antizipativer Sicherungsgeschäfte nach HGB, Wirtschaftsprüfung 2004.
 16. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 17. Naumann G., Der Betrieb 1999.
 18. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.
 19. Prahl R., Naumann T.K., Financial Instrument, Handbuch des Jahresabschlusses in Einzeldarstellung, Dr Otto Schmidt Verlag, Köln 2000.
 20. Rozporządzenie UE z lipca 2002, UE 1606/2002.
 21. Scharpf P., Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 2004.
 22. Scheinpflug W., IFRS-Handbuch 2004, Verlag Köln 2004.
 23. Simthson Ch.W., Smith C.W. Jr., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 24. Tönnies M., Schiersmann B., Die Zulässigkeit von Bewertungseinheiten in der Handelsbilanz, Deutsches Steuerrecht, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu