BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowińska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia - psychopatologia telepracy
Psychological Threats Associated with Flexible Forms of Employment - Psychopathology of Telecommuting
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 259-266
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Formy zatrudnienia, Telepraca, Psychologia pracy, Praca
Employment forms, Teleworking, Industrial psychology, Labour
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza psychologicznych zagrożeń, jakie niesie elastyczność miejsca i czasu w telepracy, dokonana na podstawie przeprowadzonych wśród telepracowników wywiadów. Zwrócenie uwagi na zagrożenia o charakterze psychologicznym nie oznacza jednak krytyki takich rozwiązań, ale wskazuje na konieczność rozważenia możliwości działań zaradczych.(fragment tekstu)

Increasing job flexibility results in measurable economic and non-economic benefits both for employers and employees. In telecommuting, changing the way of functioning of an employee subjected to other rigors, requirements and regularities raises a question: what influence does making the work place and working hours more flexible have on him/her personally. On the basis of information obtained in interviews, psychological threats associated with telecommuting were analyzed in order to determine causes of excessive psychological burdens, adaptation difficulties and their possible results considered within the framework of work psychopathology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Schultz, S. Schultz: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. PWN, Warszawa 2002;
 2. J.F. Terelak: Człowiek i stres: koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008;
 3. A. Sowińska: Stres w pracy jako problem społeczny. W: Stres i jego modelowanie. Red. J. Szopa i M. Harciarek. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s. 273-282.
 4. A. Bańka: Psychopatologia pracy. Wydawnictwo Gemini, Poznań 2001.
 5. J. Jeleniewska, R. Chrościelewski, R. Opieka: Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. W: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008, s. 153-165.
 6. A. Hilarowicz: Społeczny wymiar niestandardowych form zatrudnienia. "Organizacja i Zarządzanie" 2 (10), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 51-68.
 7. P. Rudnicka: Praca a rozwój technologii informacyjnych. W: Perspektywy psychologii pracy. Red. M. Górnik-Durose, B. Kożusznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 103-119.
 8. N. Chmiel: Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 9. A. Jachnis: Psychologia organizacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008;
 10. G. Węgrzyn: Ciemna strona telepracy. W: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. S. Partycki. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, s. 58-61.
 11. B. Skowron-Mielnik: Zagrożenia ze strony elastycznych form zatrudniania i organizowania pracy. W: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008, s. 61-68.
 12. Równowaga praca - życie - rodzina. Red. C. Sadowska-Snarska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008.
 13. Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu. Red. B. Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
 14. L. Golińska: Pracoholizm - uzależnienie czy pasja. Difin, Warszawa 2008;
 15. S. Kozak: Patologie w środowisku pracy. Difin, Warszawa 2009.
 16. E. Kozak: Pracoholizm a neurotyzm - osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od pracy. "E-mentor" 2005, nr 5 (12), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu