BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Changes of Polish Customers'Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers
Zmiany postaw polskich nabywców wobec nieetycznych działań producentów żywności
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 1, s. 3-20, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Świadomość konsumenta, Praktyki biznesowe, Etyka działalności gospodarczej
Enterprise-customer relationship, Consumer awareness, Business practices, Business activity ethics
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opinie i postawy nabywców wobec nieuczciwych działań producentów żywności. Wskazano na lukę między teoretycznymi założeniami odnoszącymi się do partnerstwa z klientami a praktycznymi działaniami producentów. Na podstawie wyników badań terenowych dokonano analizy postaw respondentów wobec trzech grup działań rynkowych (odnoszących się do produktu, jego opakowania i reklamy). Dokonano również analizy zmian postaw respondentów od roku 2010 do 2012. Stanowiło to główny cel rozważań. Podstawowe wyniki dotyczyły poziomu radykalizmu w przypadku postaw wobec działań związanych z produktami oraz wzrostu poziomu tolerancji w przypadku postaw wobec działań odnoszących się do opakowań, tym niemniej nadal większość respondentów uznawała te bodźce za nieetyczne. Zmiany w postawach nabywców powinny być wskazówkami dla producentów, by zbliżać się do zasad orientacji marketingowej. (abstrakt oryginalny)

Article's goal: to identify and carry out a comparative analysis of the changes that occurred in opinions and attitudes of Polish final customers towards unfair activities addressed to them by food producers in the years 2010-2012. Those activities were divided into 3 groups: related to the product, its packaging and advertising.
Research approach: striving to achieve the main goal, the author used the analysis of findings of primary surveys, inclusive of the comparative analysis considering the time factor.
Basic research findings: based on the findings of primary surveys the author drew the conclusion of a definite growth of the respondents' radical attitudes in case of product-related activities, what indicates an increase in their sensitivity to such stimuli. At the same time, there took place an apparent growth in the respondents' tolerance towards controversial activities related to packaging many of which were not any longer considered by a significant part of people as non-ethical, though still more than half of respondents coined most of those activities as unethical.
Practical implications: results of the analysis of the changes taking place in the final customers' opinions and attitudes should direct producers' activities what is indispensable for implementation of the assumptions of the modern marketing orientation.
Social implications: the emphasised in the article divergence between the postulated in the subject literature partner-like approach to customers and the actual behaviour demonstrated by manufacturers, which is aggravated by their non-ethical actions, precludes joint achievement of aims, as it is not then possible to establish a marketing commonwealth of market partners comprising the offerer and customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A.I. (2013), Offerers' relations with customers. Marketing holistic approach and marketing practice, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken.
 2. Brimmer S.E. (2007), The Role of Ethics in 21st Century Organizations, "Leadership Advance Online", issue XI, http://www.regent.edu/acad/global/publications/lao/issue_l 1/pdf/brimmer.pdf (30.08.2013).
 3. Lee R.P., Naylor G., Chen Q. (2011), Linking customer resources to firm success: The role of marketing program implementation, "Journal of Business Research", Vol. 64, Issue 4.
 4. Murphy P. E. (2005), Developing, communicating and promoting corporate ethics statements: a longitudinal analysis, "Journal of Business Ethics", Vol. 62, No. 2.
 5. Sauser W.I. (2005), Ethics in business: answering the call, "Journal of Business Ethics", Vol. 58, No. 4.
 6. Servaes H., Tamayo A. (2013), The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Customer Awareness, "Management Science", January, http://mansci.journal.informs.org/content/early/2013/01/08/mnsc. 1120.1630. abstract (29.08.2013).
 7. Smith A.K., Bolton R.N. (2013), An Experimental Investigation of Service Failure and Recovery: Paradox or Peril?, http://www.ruthnbolton.com/Publications/PARADOXFV.pdf (14.02.2013).
 8. ShoppingShow - edition 2013. Zwyczaje zakupowe Polaków [Poles 'shopping habits], http://strategyjournal.pl/index.php/2013/04/shoppingshow-edycja-2013-zwyczaje-zakupowe-polakow/(01.09.2013).
 9. Te Fu Chen, Hsuan-Fang Huang (2011), An integrated CKVC model to building customer knowledge management synergy and impact on business performance, in: International Conference on Economics, Trade and Development. IPEDR, IACSIT Press, Singapore.
 10. Trevino L.K., Brown M.E. (2004), Managing to be ethical: Debunking five business ethics myths, "Academy of Management Executive", Vol. 18, No. 2.
 11. Yang Z., Peterson R. T. (2004), Customer Perceived Value, Satisfaction and Loyalty: The Role of Switching Costs, "Psychology & Marketing", Vol. 21, No. 10.
 12. Zachowania zakupowe Polaków w 2010 roku [Poles 'shopping habits in the year 2010], http://www.detaldzisiaj .com.pl/article/konsument-zachowania-zakupowe-polakow-2010 (07.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu