BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziński Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Tendencje kształtowania się nieszczęśliwych wypadków urządzeń objętych pełnym dozorem technicznym, które wydarzyły się z przyczyn innych niż zewnętrzne w Polsce w latach 2006-2010
Trends in Unfortunate Accident Involving Technical Equipment Included a Full Technical Inspection Caused by External Causes in Poland 2006-2010
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 71-81, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Nadzór techniczny, Ubezpieczenia, Maszyny i urządzenia, Wypadki przy pracy
Technical inspection, Insurances, Machinery and equipment, Accidents at work
Abstrakt
Jak wskazują statystyki liczba urządzeń technicznych stale rośnie. Wraz ze wzrostem liczby z tych urządzeń, rośnie naturalnie prawdopodobieństwo wypadku z ich udziałem. Dlatego też byłoby odpowiednią opcją możliwość ubezpieczenia się od skutków wyżej wymienionych zdarzeń. Obecnie na rynku nie ma jednolitego ubezpieczenia od wypadków sprzętu podlegającemu pełnemu badaniu technicznemu. Celem niniejszej pracy jest skonstruowanie ubezpieczenia obejmującego sprzęt objęty pełnym przeglądem technicznym, wraz z kwotą składek i innych podstawowych warunków tego instrumentu. (abstrakt oryginalny)

As indicated by statistics number of technical devices is constantly growing. As the number of these devices grows naturally likelihood of an accident involving them. Therefore it would be appropriate insurance option from the above-mentioned events. Currently, the market does not give a single insurance against accidents involving technical equipment included a full technical inspection. The purpose of this paper is to construct a insurance involving equipment covered by a full technical inspection, together with the amount of premiums and other basic conditions of this instrument. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za rok 2006, "Dozór techniczny" 2007, nr 3.
  2. Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za rok 2007, "Dozór techniczny" 2008, nr 4.
  3. Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za rok 2008, "Dozór techniczny" 2009, nr 4.
  4. Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za rok 2009, "Dozór techniczny" 2010, nr 5.
  5. Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych za rok 2010, "Dozór techniczny" 2011, nr 6.
  6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, DzU 2000, nr 122, poz. 1321 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz. 1151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu