BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Wpływ zmian rynku nawozów mineralnych na poziom zrównoważenia gospodarki nawozowej w Polsce
Impact of Changes in the Market of Mineral Fertilized to the Sustainable Level of Fertilizer Management in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 210-213, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Efektywność gospodarowania, Nawozy sztuczne
Agriculture, Sustainable agriculture, Business efficiency, Artificial fertilizer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym. a zużycie nawozów jest jednym ze wskaźników oceny intensywności gospodarowania. W opracowaniu określono wpływu zmian relacji rynkowych pomiędzy cenami produktów rolniczych i nawozów mineralnych na poziom zrównoważenia gospodarki nawozowej w polskim rolnictwie. Rynek nawozów mineralnych w analizowanym okresie charakteryzował się bardzo dużą dynamiką zmian. W latach 2003- 2009 odnotowano wyraźną tendencje wzrostową zużycia NPK/ha UR ogółem i oddzielnie każdego ze składników роkarmowych. Bardzo niekorzystnie należy ocenić natomiast silną tendencje zmniejszenia zużycia nawozów wapniowych. (abstrakt oryginalny)

The fertilization is one of mainly yielding factor, and consumption of fertilizers is one of the indicators to assess the intensity of management. The paper showed impact of changes in the market of mineral fertilizers to the sustainable level of fertilizer management in Poland. Market of mineral fertilizers in the analysed period was characterized by a very large dynamic change. In the years 2003-2009 saw the rising trend in consumption of NPK/ha UR overall and for each nutrient individually. Very adversely should be assessed and the strong tendency to reduce consumption of calcium fertilizers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ayoub A.T. 1999: Fertilizers and the environment. Nutrient Cycling in Agroecosystems, nr 55, s. 117-121.
  2. Hossain M., Singh V.P. 2000: Fertilizer use in Asian agriculture: implications for sustaining food security and the environment. Nutrient Cycling in Agroecosystems, nr 57, s. 155-169.
  3. Igras J. 2006: Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej. Raporty PIB, IUNG-PIB, Puławy, nr 2, s. 9-24.
  4. Igras J., Lipiński W. 2006: Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB, Puławy, nr 3, s. 71-79.
  5. Kopiński J. 2007: Bilans azotu brutto na powierzchni pola jako agrośrodowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolniczej w Polsce. Studia i raporty IUNG-PIB, nr 4, s. 21-33.
  6. Kopiński J., Tujaka A. 2009: Bilans azotu i fosforu w rolnictwie polskim. Woda -Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 9, z. 4(28), s. 103-116.
  7. Zalewski A. 2009: Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12), s. 279-286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu