BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Identyfikacja skłonności etnocentrycznych konsumentów na rynku produktów żywnościowych
Identification of Ethnocentric Tendency of Consumers on the Market of Food Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 214-218, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Badania konsumenckie, Etnocentryzm, Produkty żywnościowe
Consumer behaviour, Consumer preferences, Consumer research, Ethnocentrism, Food products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań konsumenckich mających na celu identyfikację skłonności konsumentów do zakupu produktów żywnościowych pochodzenia krajowego, mogących świadczyć o ich patriotyzmie w sferze konsumpcji. Wyniki badań wskazują iż respondenci w większości preferują zakupy rodzimych produktów żywnościowych, a cechami kojarzącymi się im z polską żywnością jest niska cena, "ekologiczność" oraz świeżość. Dla respondentów, produkcja odbywająca się w Polsce oraz polska marka były wyznacznikami polskiego pochodzenia produktu. (abstrakt oryginalny)

In the article the phenomena of consumer ethnocentrism, ethnocentric attitudes of purchasers and factors affecting the country of product origin were presented. The studies aimed at presenting consumer ethnocentric tendency on food product market. The results showed that a majority of the surveyed prefers to buy Polish food products. For a vast majority of the surveyed the features characteristic for Polish food products are their "ecology" origin and low price. The respondents decided also that the criteria most determining the fact that a product may be regarded as Polish are Polish brand and its production conducted in Poland. Most of the respondents declares that they know or rather know the actions aiming at promoting Polish products, such as "Poland now !", "Meet good food". However, only every third surveyed person consciously chose products bearing these titles. Most of the respondents does not know any promotional campaign aimed to support patriotic attitudes towards Polish products called "Buy our products. We may be proud of them". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranek A. 2009: Znaczenie etnocentryzmu w decyzjach nabywczych konsumentów żywności. Praca inżynierska wykonana w Katedrze Agrobiznesu WR-E, Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
  2. Drewnowska B., Mazurkiewicz P. 2008: Dobre marki, bo polskie marki. Rzeczpospolita, www.rp.pl/artykul/1 81816.html.
  3. Figiel A. 2004: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne. PWE, Warszawa, s. 32, 34, 38.
  4. Karcz K. 2004: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa, s. 24.
  5. Kupuj Nasze.pl. www.kupujnasze.pl.
  6. Mazurek-Łopacińska K. 2003: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa, s. 44.
  7. Musiał M. 2004: Polskie znaki promocyjne dla unijnych firm. Gazeta Wyborcza, www.gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181.2334479.html.
  8. Smyczek S. 2006: Istota i charakterystyka zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing i Rynek, nr 11, s. 34-35.
  9. www.minrol.gov.pl/index.php7/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc.
  10. www.terazpolska.pl/index.php?menu=content&id=.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu