BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Herubińska Monika
Tytuł
Leasing jako alternatywna forma finansowania zakupu dóbr
Leasing as An Alternative Source of Financing Goods
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 219-223, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Leasing, Transakcje leasingowe, Finansowanie inwestycji
Leasing, Leasing transactions, Investment financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy polskiego rynku leasingowego. Przedstawiono w nim strukturę rynku leasingu a także zaprezentowano potencjalne kierunki jego rozwoju. Wykorzystano metody analizy porównawczej z ilustracją graficzną analizowanych zjawisk. Posłużono się również metodą opisową i tabelaryczną dla pełniejszego odzwierciedlenia i zdefiniowania problemu. (abstrakt oryginalny)

The regulations which are currently in force and low popularity among the society, so far effectively restrict development of the leasing in Poland. However, development prospects of the market for this financial product are significant. The paper presents current knowledge and practices implemented on the leasing market and identifies the main obstacles for its development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. 2008: Finanse i bankowość. Diffin, Warszawa, s. 293.
  2. Hamkało U., Murzyńska D. 2008: Leksykon leasingu i motoryzacji. Masterlease, s. 75, 101.
  3. Key facts and figures. 2008: Leaseurope, www.leaseurope.org, 30.09.2009.
  4. Materiały wewnętrzne Związku Polskiego Leasingu za lata 1998-2008: www.leasing.org.pl/files/uploaded/Statu-styki/2008/Ready2008.pdf, 15.12.2009, www.leasing.org.pl/files/uploaded/Ready2009.pdf, 5.01.2010.
  5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2008: Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. MRR/ H/8(12)/2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  6. Okrasiński A. 2009: Branża hamuje. Gazeta Bankowa, nr 6, 9, s. 36-37.
  7. Przasnyski R. 2009: Rekordu w tym roku nie będzie. Forbes, s. 102.
  8. www.biznes.gazetaprawna.pl/artykulv/110847, leasing_uzywanych_aut_rosnie_w_czasie_kryzysu.html, 25.08.2009.
  9. www.leasingrozwija.pl/porady/zdaniem-ekзperta/flrmy-leasingiwe-odczuja-kryzys-finansowт-tak-jak-banki.html], 20.07.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu