BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowicz Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
The Dynamics and Structure of Employment Transformations in Poland Post Accession to the European Union
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 167, s. 267-276, tab.
Tytuł własny numeru
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Praca, Struktura zatrudnienia
Employment, Labour, Employment structure
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zmiany podstawowych wskaźników charakteryzujących rynek pracy są pochodną zmian zachodzących w całej gospodarce narodowej. Te z kolei są zdeterminowane oddziaływaniem podstawowych sił globalizacyjnych, w tym w szczególności zmianami zachodzącymi u głównych partnerów gospodarczych. W warunkach przeobrażeń struktury gospodarki narodowej oraz zmian struktury popytu zewnętrznego na towary i usługi wytwarzane na terenie danego kraju następują zarówno zmiany poziomu zatrudnienia, jak i zmiany w jego strukturze sektorowej. Zakres przedmiotowy artykułu koncentruje się wokół tendencji zatrudnienia w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie do Unii Europejskiej i po akcesji.(fragment tekstu)

The purpose of the paper is to identify the dynamics and structure of employment transformations in Poland post accession to the European Union. The fundamental component of the paper is the analysis of the changes in economic activity and in employment structure. In the whole period included in the analysis (from 1999 to 2010) there existed a clear, positive relationship between changes in the structure of production and changes in structure of employment in Polish economy. The highest labour absorptiveness of labour resources (expressed both in absolute units and in dynamics measures) that was typical of the sectors and spheres of the lowest rates of labour productiveness growth i.e. market and non-market services), was a characteristic feature of Polish economy in the studied period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Kotlorz: Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice 2004, s. 14-29;
  2. E. Dworak, A. Malarska: Changes in Sectoral Structure of Employment in Poland in Comparison to the European Union. Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" 2010, nr 242, s. 7-29.
  3. J. Wąsowicz: Uwarunkowania makroekonomiczne rynku pracy w Polsce w latach 2004-2008. W: Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju. Red. B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu