BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewski Leonard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Optymalizacja procesu wyboru dostawców w łańcuchu dostaw branży spożywczej
Optimization of Deliverer Choice in the Dairy Supply Chain
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 224-229, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zaopatrzenia, Łańcuch dostaw, Kryteria wyboru dostawcy, Studium przypadku
Supply logistics, Supply chain, Supplier selection criteria, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System zaopatrzenia stanowi ogniwo łączące logistykę dystrybucji dostawców (zbytu) z logistyką zaopatrzenia odbiorców. Przeprowadzona analiza metod wyboru dostawców, stosowana w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego wykazała, iż przedsiębiorstwa mają, opracowaną na własne potrzeby, metodę, która jest oparta na doświadczeniach praktycznych i podstawowej wiedzy teoretycznej. Przedsiębiorstwa stosują rozbudowany system zarządzania zakupem surowca, wyborem dostawców i usługodawców. Korzystnym elementem systemu zaopatrzenia, ze względu na efektywność ekonomiczną jest kwalifikacja dostawców oraz utrzymywanie bazy danych o dostawcach i usługodawcach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the optimal way of deliverer choice in supply chain delivery logistic of dairy companies. Delivery logistic is perceived as the cell which unites deliverer and consumer logistics. The analysis of methods of deliverer choice applied by dairy companies proves that those companies have created their own methods for deliverer selection based on the experiences and basic theoretical. This is the complex system of purchase management, deliverer choice and other contractors. Form the economical efficiency point of view, the in this system the most profitable are deliverer qualifications and own up-to-date date base of deliverer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier F.J., Rutkowski K. 2004: Logistyka. Wyd. SGH, Warszawa, s. 16.
 2. Bozarth C., Handfield R.B. 2007: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion. Gliwice, s. 375-426.
 3. Christopher M. 1998: Logistics and supply chain management. Strategies for reducing cost and improving service. Financial Times Management, s. 18.
 4. Ciesielski M. 2006: Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa, s. 97-100.
 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J.C.J. 2002: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa, s. 100.
 6. Kowalska K. 2005: Logistyka zaopatrzenia. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 7-15.
 7. Krulis-Randa J. 1997: Marketing-Logistik. Eine systemtheoretische Konzeption der betrieblichen Warenver- teilung und Warenbeschaffung, Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart.
 8. Kummer S., Weber J. 1990: Aspekte des Betriebswirthschaftlichen Managements der Logistik. Die Betrie- bwirtschaft, s. 6.
 9. Mańkowski C. 1998: Metody i narzędzia wyboru dostawcy. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Т. II. Międzynarodowa Konferencja: Logistics'98, Katowice.
 10. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. 2003: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, s. 188.
 11. Sołtysik M. 2003: Zarządzanie logistyczne. Wyd. AE, Katowice, s. 32.
 12. Wojciechowski T. 1999: Zarządzanie sprzedażą i zakupem materiałów. PWE. Warszawa, s. 251.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu